Seminārs „Sākotnējā un tālāk apmācība lāzerdrošības jomā Baltijas reģionā saskaņā ar ES vadlīnijām”

Projekta norises laiks

01.02.2021. - 20.08.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
flag-DE
Mitveidas Universitāte

Projekta vadītājs

Prof. Dr.-Ing. Lyubomir Lazov

Projekta mērķis(i)

1) Astoņu digitālo WEB bāzētu tiešsaistes mācību moduļu izstrāde RTA, piedaloties profesoriem un līdzstrādniekiem no RTA un Mitveidas augstskolas (Vācija).

2) Tiešsaistes semināra īstenošana RTA, piedaloties Mitveidas augstskolas (Vācija) vieslektoriem un līdzstrādniekiem, kā arī studentiem un industrijas pārstāvjiem no Latvijas.

Semināra tēma: “Lāzerdrošība 2021”.

Semināra uzmanības centrā bija diskusija par izstrādāto digitālo mācību materiālu lāzerdrošībā praktisko pielietojumu.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

1) Astoņu jaunu digitālu WEB bāzētu mācību moduļu lāzerdrošībā izstrāde saskaņā ar ES normām un standartiem.

2) Virtuālā pilot semināra par jauno digitālo WEB moduļu ieviešanu organizēšana un novadīšana. Semināra uzmanības centrā ir prezentācijas un diskusijas par izstrādāto digitālo mācību materiālu iespējamo pielietojumu COVID-19 pandēmijas kontekstā ES valstīs.

Tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā:

1. un 2. kursa maģistra studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” un bakalaura studiju programmas “Mehatronika” studenti – kopā 15 studējošie.

Netiešā:

  • Studenti no citām Latvijas augstskolām, RTA zinātniskie līdzstrādnieki lāzertehnoloģiju jomā, nozares speciālisti un industrijas pārstāvji – kopā 40 dalībnieki.
  • Seminārā “Lāzerdrošība 2021” kopumā piedalījās 55 dalībnieki no Latvijas, Vācijas, Bulgārijas, Rumānijas un Lielbritānijas.