Seminārs: postsociālisma pilsētu infrastruktūras

Projekta norises laiks

15.06.2017. - 17.09.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Universitāte
flag-DE
Leibnica reģionālās ģeogrāfijas institūts
flag-DE
Āhenes Tehniskā universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija seminārs, kurā Vācijas un Baltijas valstu pētnieki dalītos savā pētniecības pieredzē par tēmu postsociālistiskas infrastruktūras. Semināra mērķis bija veicināt kopīga projekta par postsociālisma pilsētu infrastruktūrām īstenošanu.

Projekta mērķis bija palielināt savstarpējo sadarbību grāmatas izdošanā un uzlabot grāmatas saturu.  Šī grāmata ir unikāla pašreizējā publikāciju kopskatā, jo ir ļoti maz publikāciju par postsociālismu un pilsētu infrastruktūrām. Tā kā pasākumi notika Tallinā, tika nodrošināts lielāks institūciju atbalsts aktivitātēm Tallinā, to veicināja ciešā sadarbība ar Vācijas institūcijām un citu vietējo pētnieku un studentu iesaiste.

Papildus tika sniegts atbalsts pētniecībai Tallinas Universitātes Ainavu un kultūras centrā. Diskusijā par grāmatas nodaļām tika iesaistīti vietējie zinātnieki. Ainavu un kultūras centrs pievērš īpašu uzmanību Vācijas un Baltijas valstu partnerības un starptautiskās atpazīstamības  stiprināšanai, seminārs nodrošināja vērtīgu platformu šo mērķu īstenošanai.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Seminārs grāmatas autoriem (Tallinas Universitātē) – atvērts arī Ainavu un kultūras centra pētniekiem

2. Seminārs plašākai publikai (Tallinas Universitātē)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Pētnieki, studenti, urbānisti. Kopā 35 personas.