Seminārs “Mediju uzņēmējdarbība un kultūras konteksta datifikācija”

Projekta norises laiks

01.10.2020. - 15.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Universitāte
flag-DE
Ilmenavas Tehniskā universitāte

Projekta vadītājs

Dr. Andress Konno

Projekta mērķis(i)

Tallinas Universitātes maģistra programma “Mūsdienu plašsaziņas līdzekļi” ir īpaši izstrādāta, lai mācītu mainīgās attiecības starp kultūras kontekstu un mediju ekonomiku. Šī 2020. gadā aizsāktā maģistra programmas kursa ietvaros uzmanība tiek pievērstas sabiedrības datifikācijai, īpaši, kultūras kontekstu izpētes integrēšanai ar jaunajām datu apstrādes tehnoloģijām (RDF, semantiskā tīmekļa un mākslīgā intelekta kombinācija kultūras datu interpretācijā). No plašsaziņas līdzekļu uzņēmējdarbības viedokļa tas ir izaicinājums, kas piedāvā jaunu skatījumu uz uzņēmējdarbības modeļiem un pakalpojumiem šajā ekonomikas nozarē.

Semināram ir divi galvenie mērķi: 1) pasniegt maģistra kursu mediju uzņēmējdarbībā datificētas sabiedrības kontekstā un 2) īstenot semināru par plašsaziņas līdzekļu uzņēmējdarbības lomas mācīšanas nākotnes izredzēm mainīgā kultūras kontekstā. Semināra uzmanības centrā ir diskusija par ideju, kā apvienot mediju un datu etnogrāfijas praktiskās metodes ar datificētas sabiedrības analīzi un mākslīgā intelekta izmantošanu šajā kontekstā.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

1. Lekcijas Tallinas Universitātē, Baltijas filmu, mediju, mākslas un komunikācijas skolā (BFM).
2. Atklāts seminārs par plašsaziņas līdzekļu uzņēmējdarbības mācīšanas nākotnes perspektīvām Tallinas Universitātē, BFM.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

2020. gada 13. un 14. novembrī Dr. Brita Gosele no Ilmenavas Tehniskās universitātes (Dr. Britta Gossel, Technische Universität Ilmenau) lasīs lekciju par mediju uzņēmējdarbību.

2020. gada 13. novembrī notiks atklāts seminārs Baltijas Filmu, mediju, mākslas un komunikācijas skolā (BFM). Runātāji būs akadēmiskais personāls no BFM un Tallinas Universitātes Kultūras datu analītikas izcilības centra. Tostarp: Dr. Brita Gosele no Ilmenavas Tehniskās universitātes (Dr. Britta Gossel, Technische Universität Ilmenau), Dr. Maksimilians Šics (Dr. Maximillian Schich), BFM prof. kultūras datu analīzes jomā, Dr. Indreks Ibruss (Dr. Indrek Ibrus, BFM, Medit), Dr. Ulrīke Rona (Dr. Ulrike Rohn, BFM, Medit), Dr. Andress Josārs (Dr. Andress Joesaar, BFM, Medit), Dr. Katrīna Tīdenberga (Dr. Katrin Tiidenberg, BFM, Medit) un Mareks Tamms (Marek Tamm, TLÜ, humanitārās zinātnes), kā arī dažādi privātā sektora dalībnieki.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: BFM maģistra programmas “Mūsdienu plašsaziņas līdzekļi” 1. un 2. kursa studenti, apm. 35 personas.

Netiešā mērķa grupa: arī Tallinas universitātes sociālo zinātņu nozares studenti un pētnieciskais personāls, apm. 60 personas.