Seminārs “Galvenie izaicinājumi Baltijas valstu un Vācijas ekonomikā Krievijas tirdzniecības embargo un Grieķijas krīzes kontekstā”

Projekta norises laiks

04.01.2016. - 01.04.2016.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-LV
Latvijas Banka
flag-DE
Fuldas lietišķo zinātņu universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-LT
Kauņas Tehnoloģiju universitāte

Projekta mērķis

Sarīkot semināru un diskusiju par tēmu “Galvenie izaicinājumi Baltijas valstu un Vācijas ekonomikām, saskaroties ar Krievijas tirdzniecības embargo un Grieķijas krīzi” un informēt pēc iespējas plašāku auditoriju par situācijas analīzi un iespējamajiem risinājumiem.

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros tika rīkots seminārs un diskusija par tēmu “Galvenie izaicinājumi Baltijas valstu un Vācijas ekonomikām, saskaroties ar Krievijas tirdzniecības embargo un Grieķijas krīzi”, iekļaujot pētnieku un nozares ekspertu prezentācijas par situācijas analīzi.

Seminārs tika organizēts Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Par mērķauditoriju tiek uzskatīti nozares studenti, profesori, nozares eksperti, pētnieki, politikas veidotāji, prese un citi ieinteresētie.