Sci-Bi: Transporta un loģistikas digitalizācija

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Transporta un sakaru institūts
flag-LV
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
flag-LT
Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte
flag-EE
Tallinas Tehnoloģiju universitāte
flag-DE
Otto-von-Guericke-Universitāte Magdeburga, ILM, Materiālu apstrādes sistēmu un loģistikas Institūts
flag-DE
Fraunhofer Institūts – Automatizācija un rūpnīcu pārvaldība

Projekta mērķis

Projekta mērķis: stiprināt Latvijas pētniecības kapacitāti loģistikas un transporta digitalizācijā un stimulēt sinerģiju starp pētniecību un uzņēmējdarbību Baltijas valstīs. Izmantojot plānoto sadarbību šajā projektā, dalībnieki izstrādās jaunas aktivitātes augstākās izglītības, personāla apmaiņas, zinātniskās sadarbības un publikāciju jomā.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. 04.2018: Atvērtais seminārs” Digitalizācija loģistikā un transportā” Rīga
  2. 06.2018: Doktorantu seminārs Magdeburā
  3. 16.10.2018: Doktorantu seminārs Rīgā Sci-Bi: Transporta un loģistikas digitalizācija

Projektā sasniegtās mērķgrupas

26.04.2018 Atvērtais seminārs” Digitalizācija loģistikā un transportā” Rīga

Mērķa grupas: Baltijas reģiona doktoranti un maģistranti

Loģistikas un transporta nozares uzņēmēji;

Baltijas transporta un loģistikas pasniedzēji un doktorantūru vadītāji, semināru apmeklēja 63 dalībnieki.

19.06.2018 Doktorantu seminārs Magdeburā.

Mērķa grupas:  Doktoranti un maģistranti no dažādām valstīm klausās ievadlekcijas no Latvijas un Vācijas biznesa pārtāvjiem, semināru apmeklēja 50 dalībnieki.

16.10.2018 Doktorantu seminārs Rīgā Sci-Bi: Transporta un loģistikas digitalizācija

Mērķa grupas:  doktoranti un maģistranti no Baltijas – 12 dalībnieki; Uzņēmēji no loģistikas un transporta nozares, 8 dalībnieki, Baltijas lektori transporta un loģistikas jomā, doktorantūras vadītāji, semināru apmeklēja 49 dalībnieki.