Akadēmiskās ekselences skola: vērtēšanas caur zināšanām

Projekta norises laiks

01.08.2021. - 30.10.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-LV
Rezeknes Tehnoloģiju akadēmija
flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-LT
Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte
flag-EE
Tallinas Tehniskā universitāte
flag-DE
Heilbronnas Augstskola

Projekta vadītāja

Dr. paed. Velta Ļubkina

Projekta mērķi

Pasākuma mērķis ir veicināt ilgtermiņa sadarbību starp Latviju, Vāciju un Baltijas valstīm, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti, organizējot starpdisciplināru pasākumu DABASZINĀTŅU, TEHNOLOĢIJU un IZGLĪTĪBAS zinātņu sinerģijai augstskolu  didaktikā.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes

  1. 08.2021.- 06.10.2021. Pasākuma sagatavošana, asistenta iesaistīšana tehniskā darba nodrošināšanā, mērķauditorijas komplektēšana; sadarbība ar ārvalstu partneriem satura un mobilitātes plānošanai, administratīvie un tehniskie pasākumi;
  2. 10.2021.- 08.10.2021. Pasākums „“ Akadēmiskās izcilības skola: Vērtības caur zināšanām ”; 100 Latvijas augstskolu dalībnieki; ārvalstu partneri: Vācija (1), Lietuva (1), Igaunija (1).
  3. 08.2021.-30.10.2021. Publicitātes pasākumi un informācijas sagatavošana RTU un partneru vietnēm, utt. Pirmajā dienā (līdz pusdienu pārtraukumam) nodrošināts pasākuma videoieraksts, kas tiks ievietots RTU vietnē un nodrošinās piekļuvi inovācijām visām ieinteresētajām pusēm; prezentēto tēžu e-resursa sagatavošana un ievietošana RTU mājas lapā pieejamībai plašai auditorijai
  4. 09.10.2021.-30.10.2021. Kvalitātes un rezultātu novērtēšana, dokumentācijas un ziņojumu sagatavošana; dalībnieku  aptauja noslēgumā, lai analizētu pasākuma gaitu un riska faktorus un rezultātus izplatītu partneru augstskolās. Iegūtie dati tiks apkopoti.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: 100 dalībnieki (akadēmiskais personāls, pētnieki, doktoranti no RTU un Latvijas augstskolām); Lietuva (1), Igaunija (1), Vācija (1)

Netiešā mērķa grupa:

  1. Pasākuma videoieraksts tiks nodrošināts līdz pirmās dienas pusdienlaikam, kas nodrošinās piekļuvi visiem interesentiem (sagaidām 500 skatītājus RTU un Latvijā)
  2. RTU vietnē publicētās tēzes pieejamas plašai auditorijai