Akadēmiskās ekselences skola: vērtēšanas caur zināšanām

Projekta norises laiks

01.08.2021. - 30.10.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-LV
Rezeknes Tehnoloģiju akadēmija
flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-LT
Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte
flag-EE
Tallinas Tehniskā universitāte
flag-DE
Heilbronnas Augstskola

Projekta vadītāja

Dr. paed. Velta Ļubkina

Projekta mērķi

Projekta ietvaros “Akadēmiskās izcilības skola: vērtības caur zināšanām” tika organizēts inovatīvs un uz lietojumu orientēts starpdisciplinārs, starptautisks pasākums augstākās izglītības didaktikā, lai uzlabotu Latvijas augstākās izglītības STEM priekšmetu akadēmiskā personāla caurviju kompetences, nodrošinot izglītības vērtību transformāciju COVID-19 radīto apstākļu ietekmē.

Pasākuma mērķis “veicināt ilgtermiņa sadarbību starp Latviju, Vāciju un Baltijas valstīm, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti, organizējot starpdisciplināru pasākumu DABAS ZINĀTNU, TEHNOLOĢIJU un IZGLĪTĪBAS/ augstskolu didaktikas sinerģijai” tika sasniegts.

RTU ir daudzu gadu pieredze metodisko konferenču organizēšanā, tomēr līdz šim tās notikušas tikai RTU ietvaros. Šī konference tika organizēta Latvijas mērogā. Projektā tika iesaistīti ārvalstu zinātnieki.

Šinī nolūkā tika organizēts 2 dienu pasākums, lai sekmētu ārvalstu partneru labās prakses pārnesi un dalītos pieredzē RTU un Latvijā.

Pasākumā piedalījās mērķauditorija: RTU un Latvijas augstskolu akadēmiskais personāls, pētnieki un doktoranti.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes

Projekta aktivitātes tika organizētas RTU telpās.

Projekta aktivitātes tika īstenotas atbilstoši paredzētajam plānam.

Pasākumi tika organizēti atbilstoši pandēmijas apstākļu noteikumiem (dalībnieki ar vakcinācijas sertifikātiem)

1) 01.08.2021.- 06.10.2021. Pasākuma sagatavošanā tika iesaistīts asistents/students; nodrošināt tehnisko darbu, nokomplektēt mērķa grupu; organizēt tehnisko darbu. Darba grupa nodrošināja veiksmīgu administratīvo darbu un sadarbību ar ārvalstu partneriem

2) 07.10.2021.- 08.10.2021. Veiksmīgi aizvadīts pasākums “Akadēmiskās izcilības skola: vērtības caur zināšanām”; 47+55 =102 Latvijas augstskolu dalībnieki; ārvalstu partneri: Vācija (1), Lietuva (2), Igaunija (1).

3.) 01.08.2021.-30.10.2021. Projekta sākumā tika sagatavota informācija, RTU un partneru vietnēs tika īstenoti vairāki publicitātes pasākumi. Bukleti ir sagatavoti un izplatīti studiju gada sākumā RTU un partneru augstskolās. Pasākuma laikā tika analizēti riska faktori. Pasākuma videoieraksts bija paredzēts pirmās dienas pusei. Tomēr, ņemot vērā pieaugošos pandēmijas apstākļus, tika nolemts veikt video ierakstus visas dienas garumā, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu iepazīties ar konferences materiāliem. Ierakstītie materiāli ievietoti youtube.com. un nodrošina piekļuvi visiem interesentiem ORTUS: Jaunumi, prezentācijas ir pieejamas arī RTU mājas lapā plašai auditorijai.

4) 09.10.2021.- 30.10.2021. Tika novērtēta kvalitāte un rezultāti, sagatavota dokumentācija un ziņojums. Pēc konferences tika veikta dalībnieku tiešsaistes aptauja, lai analizētu pasākuma gaitu. Iegūtie dati tiks sagatavoti publicēšanai starptautiskajā kopīgajā publikācijā un iesniegti popularizēšanai starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2022)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: Divu dienu pasākumā piedalījās 47+55 =102 dalībnieki (akadēmiskais personāls, pētnieki, doktoranti no Latvijas augstskolām), tostarp Lietuvas (2), Igaunijas (1), Vācijas (1) dalībnieki

Netiešā:

  • Pasākuma videoieraksts tika nodrošināts pirmajā dienā, kas nodrošinās piekļuvi visiem interesentiem (gaidām 500 skatītājus RTU un Latvijā nākamo mēnešu laikā)
  • RTU mājas lapā ORTUS: Jaunumi publicētas prezentācijas pieejamībai plašai auditorijai