Sarūkošās pilsētas. Baltijas postindustriālo pilsētu nākotne

Projekta norises laiks

01.01.2015. - 31.12.2015.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Eiropas Humānistiskā universitāte
flag-LT
Kritiskā urbānisma laboratorija
flag-DE
Herdera institūts Mārburgā
flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-EE
Igaunijas Mākslas akadēmija
flag-LT
Kultūras nams, Visagina
flag-LT
Archfondas
Minskachforum, Baltkrievija

Projekta mērķis

Šajā darbseminārā meklējam urbānisma avotus postindustriālajās pilsētās. Tas ir īpaši svarīgi Baltijas valstīm un Austrumvācijai. Mēs pētām, kā tiek izmantotas esošās infrastruktūras, lai ieviestu jaunas sociālās tehnoloģijas, lai turpinātu uzturēt pie dzīvības esošās pilsētvides. Galvenokārt diskutēsim par diviem faktoriem: pilsētas infrastruktūra, industrijas vēsture un īpašais strukturālās pretestības spēju trūkums, kā arī šo pilsētu īpašais stāvoklis. Darbsemināra nolūks ir diskutēt par šiem faktoriem un uz vietas pārbaudīt, kā tie ietekmē pārstrukturēšanas procesu Visaginas pilsētā. Darbseminārs paredzēts arī diskusijām par iespējamiem nākotnes scenārijiem, kuri varētu sniegties no taktiskā urbānisma līdz intervencei plānošanā un kopienas projektiem.

Projekta galvenās aktivitātes

Darbseminārs un publiska prezentācija.

Projekta mērķa grupa

Jaunie pilsētu pētnieki no Vācijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Baltkrievijas, kā arī zinātnieki, kuri pievērsušies Visaginai. Studenti no Viļņas, kuri nodarbojas ar pilsētvidēm un to pārmaiņām. Visaginas iedzīvotāji. Visaginas rajona un pilsētas administrācijas pārstāvji, Visaginas nevalstisko organizāciju pārstāvji (kopā aptuveni 60 personas).