Sadarbības veidošana starp Latviju un Vāciju individuālās aizsardzības un sporta apģērbu pētījumu jomā

Projekta norises laiks

15.03.2024. - 31.10.2024.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
Drēzdenes Tehniskā universitāte

Projekta vadītāja

Prof. Dr. Inga Dāboliņa

Projekta mērķis(i)

Individuālais aizsargapģērbs (PPC), kas ir būtiska individuālās aizsardzības līdzekļu (IAL) sastāvdaļa, ir nozīmīga apģērbu un tekstilrūpniecības pētniecības joma. Tajā apkopotas gan teorētiskas, gan praktiskas atziņas no dažādām zinātnes jomām. Lai veicinātu sadarbību un uzlabotu izpratni par pētījumiem, tiks organizēts darbseminārs IAL un PPC testēšanai un aprobācijai un diskusijas par rezultātiem. Šis pasākums piedāvās unikālu iespēju iedziļināties jaunākajos pētījumos, un ir paredzams, ka tas sniegs vērtīgu ieskatu arī sporta apģērbu aspektos. Galu galā šī projekta mērķis ir stiprināt saites starp Latviju un Vāciju un veicināt kopīgus pētījumus, aptverot ne tikai individuālo aizsargtērpu jomu, bet arī iedziļinoties sporta apģērbu jomā sadarbībā ar TUD pētniekiem.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: 12

Netiešā mērķa grupa: 50