Sadarbības seminārs ar Vācijas un Lietuvas partneru organizācijām par “Piebikstīšanas” metodes izmantošanu

Projekta norises laiks

01.02.2022. - 31.10.2022.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte
flag-DE
Hamburgas Lietišķo zinātņu universitāte
flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte

Projekta mērķis

Izstrādāt pētījuma dizainu Latvijas situācijai balstoties uz Hamburgas kolēģu iepriekš veiktiem pētījumiem vācu un itāļu kultūrās par “piebikstīšanas” metodes izmantošanu Universitātes ēdināšanas vietās, lai uzlabotu veselīgākus ēšanas paradumus sabiedrībā.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Darba grupas tikšanās Rīgā;
  2. Vācijas kolēģu vieslekcija Rīgā par “piebikstīšanas” metodes izmantošanu sabiedriskās ēdināšanas vietās, lai uzlabotu apmeklētāju veselīgākus ēšanas paradumus
  3. Seminārs projekta rezultātu izplatīšanai Rīgā

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: Rīgas Stradiņa universitātes Studiju programmu “Uzturs” un “Uzturzinātne” studējošie – 50 un akadēmiskais personāls – 10

Netiešā mērķa grupa: Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes, un Latvijas Lauksaimniecības universitātes studējošie un akadēmiskais personāls, RSU ēdināšanas uzņēmums, vispārējā publika – 1000.