Rūdolfs Blaumanis un vācu literatūra

Projekta norises laiks

15.01.2017. - 31.07.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Daugavpils Universitāte
flag-DE
Ķelnes Universitāte
flag-LV
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija organizēt konferenci Rūdolfs Blaumanis un vācu literatūra.  Konferences mērķis – aktualizēt vācu valodas un literatūras problēmjautājumus Blaumaņa darbos, tādā veidā atklājot jaunu pētījumu pieeju latviešu nacionālā dzejnieka dzīvei un darbiem. To ņemot vērā būtu jāveido dialogs par vācu latviešu literatūras un kultūras attiecībām.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Konferences izsludināšana (ar interneta / e-pasta starpniecību)
  2. Konferences koncepts (moderācija, priekšlasījumu secība u.c., pārrunas ar e-pasta starpniecību)
  3. Konferences īstenošana (Daugavpils Universitāte)
  4. Konferences pēcdarbi (dokumentācija, finanšu atskaite, Daugavpils Universitāte)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Sasniegtā projekta mērķauditorija – 15 referenti un aptuveni 35 klausītāji, tostarp zinātnieki, studējošie, skolotāji un skolēni. Par konferenci ar dažādu informatīvo līdzekļu starpniecību tika informēti vairāki simti cilvēku.