Rūdolfs Blaumanis. Latviešu stāsti. Pilnīgs visu autora vāciski iztulkoto darbu izdevums ar Rolfa Filmana (Rolf Füllmann) un Benedikta Kalnača komentāriem

Projekta norises laiks

01.06.2016. - 15.12.2016.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Ķelnes Universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir visu Rūdolfa Blaumaņa vācu valodā sarakstīto un paša autora tulkoto darbu publikācijā Vācijas apgādā “Aisthesis” Bīlefeldē. Krājuma sagatavotāji un redaktori ir Dr. Rolfs Fīlmans (Ķelnes Universitāte) un Dr. Benedikts Kalnačs (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts).

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros notikusi Dr. Rolfa Fīlmaņa vieslekcija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un sagatavots Dr. Rolfa Fīlmaņa un Dr. Benedikta Kalnača rediģēts manuskripts “Rūdolfs Blaumanis. Latviešu stāsti” (vācu valodā).

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Projekta mērķa grupa ir salīdzināmās literatūrzinātnes un ģermānistikas studenti, 30 Rolfa Fīlmaņa priekšlasījuma dalībnieki Rīgā, kā arī 50 Ķelnes Universitātes studenti, kuri jau iepazinušies ar Rūdolfa Blaumaņa darbiem un diskutējuši par tiem akadēmiskajos semināros. Ar grāmatas publikāciju un tās pieejamību plašām lasītāju lokam paredzēts, ka projekta mērķa grupa varētu sasniegt 500-1000 cilvēkus.