Rīgas Tehniskās universitātes un Freiburgas Universitātes kopdarbs pie intelektuālas adaptīvas zināšanu novērtēšanas sistēmas (software) izstrādes

Projekta norises laiks

01.09.2011. - 30.11.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Freiburgas Universitāte

Projekta mērķis

Izstrādāt inovatīvu komercproduktu – intelektuālas adaptīvas zināšanu novērtēšanas sistēmu (software), izstrādes gaitā integrējot RTU un Freiburgas pieejas metodes; sniegt Latvijas zinātniekiem, pasniedzējiemun studentiem informāciju par Freiburgas Universitātē veiktajiem pētījumiem un metodēm par studentu zināšanu izvērtēšanas automatizācij un tālāk attīstīt RTU un Freiburgas Universitātes datorzinātnieku sadarbību un ciešākus ikdienas kontaktus, lai turpmāk pilnveidotu RTU studiju procesu un veicinātu kopīgu inovatīvu produktu izstrādi.

Projekta galvenās aktivitātes

Tika organizēti Freiburgas Universitātē un RTU Datorzinātņes un informācijas tehnoloģijas fakultātes(DITF) Lietišķo datorsistēmu institūtā.

Laikā no 5.-9.septembrim divi RTU lektori bija vizītē Freiburgas Universitātē, kur sniedza prezentācijas par RTU zinātnieku izstrādātajiem moduļiem un izstrādes metodiku.  Freiburgas Universitātes pasniedzēji savukārt viesojās RTU no 27.-29.oktobrim un piedalījās seminārā, kur sniedza vieslekcijas par darbu, kas bija veikts  pie Intelektuālas adaptīvas zināšanu novērtēšanas sistēmas izveidošanas Freiburgas Universitātē. Lekcijas noklausījās Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vidzemes augstskolas, Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijas, Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas augstskolas un Latvijas Universitātes datorzinātnieki un studenti.

Pasākumi laikā RTU un Freiburgas Universitātes pētnieki dalījās pieredzē Intelektuālas adaptīvas zināšanu novērtēšanas sistēmas izstrādāšanā un pētīja iespēju abās universitātēs  izstrādātos sistēmas moduļus integrēt vienā inovatīvā adaptīvā zināšanu novērtēšanas sistēmā ar mērķi izstrādāt inovatīvu produktu, kurš tiktu izmantots zināšanu vērtēšanas procesā un, atkarībā no studenta uzrādītā rezultāta, piemērotu tālāko zināšanu vērtēšanas gaitu un būtu piemērots mācību procesam visos izglītības līmeņos, ieskaitot mūžizglītību un jebkāda veida apmācību. Ar šādas sistēmas palīdzību būtu iespējams veidot arī statistiku par zināšanu apguves dinamiku.

Projekta mērķa grupa

Datorzinātnes un IT zinātnieki, studenti, augstskolu pasniedzēji (RTU, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Vidzemes augstskola), potenciālie produkta lietotāji, dažādu izglītības līmeņu iestāžu pārstāvji un ražotāju un izglītotāju organizāciju pārstāvji.