Rakstu krājuma „Baltijas mākslas un kultūrvēsturisko kolekciju vēsture un provenience 19. un 20. gadsimtā” sagatavošana

Projekta norises laiks

15.06.2017. - 15.12.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Herdera Institūts Centrālās un Austrumeiropas vēstures izpētei

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sagatavot zinātnisku izdevumu – rakstu krājumu par Baltijas mākslas un kultūrvēsturiskajiem objektiem un to kolekcijām vēsturisko notikumu un sabiedrisko procesu kontekstā, lai parādītu tēmas komplekso raksturu un modinātu Baltijā gan zinātnisko, gan arī sabiedrisko interesi par to.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Projekta organizācija un koordinācija – Latvijas Vēstures institūtā Rīgā un Mārburgā – sadarbībā ar Herdera Institūtu un tā izdevniecību.
  2. Sagatavoto rakstu tulkošana Rīgā, Valmierā, Tallinā, Viļņā, Toruņā, Mārburgā (autoru vai tulkotāju institūcijas).
  3. Rakstu rediģēšana Rīgā un Mārburgā.
  4. Projekta administrēšana Rīgā.
  5. Rakstu sagatavošana publicēšanai, Mārburgā.
  6. Rakstu krājuma prezentācija institūtos Rīgā un Mārburgā (plānotais termiņš: 01.03.2018)

Projektā sasniegtā mērķa grupa

Tā kā rakstu krājums vēl nav izdots, mērķa grupa tiek minēta tā, kā minēts pieteikumā:

Tiešā mērķa grupa: vēsturnieki, mākslas vēsturnieki, arheologi, muzeju un bibliotēku speciālisti Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Vācijā, kā arī vācu valodā runājošā teritorijā, kuriem ir interese par Baltijas vai vācbaltiešu kolekciju vēsturi un par šīs vēsturiskās teritorijas kultūras mantojumu, īpaši par rakstu krājumā pētītajām kolekcijām (apm. 500-1000).

Netiešā mērķa grupa: sabiedrības daļa, kas interesējas par Baltijas kolekciju vēsturi, kā arī par Baltijas kultūras vēsturi kopumā. Rakstu krājums 1) ir ieplānots ar daudziem attēliem un līdz ar to būs plašai publikai saistošs; 2) pēc apm. 2-3 gadiem grāmata tiks ievietota Herdera Institūta interneta vietnē, līdz ar ko tā būs pieejama online visiem interesentiem; tāpēc šīs mērķa grupas lielums ir grūti paredzams (aptuveni vērtējot, daudz vairāk nekā 1000 interesenti).