Punktveida defektu identifikācija un modifikācija Si-SiO2 sistēmā un to ietekme uz robežvirsmas īpašībām

Projekta norises laiks

01.06.2019. - 15.11.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Jīlihes Pētniecības centrs
flag-EE
Tartu Universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izpētīt lādiņu veidošanos Si-SiO2 sistēmā un to samazināšanos, atbilstošu oksidācijas apstākļu izvēles rezultātā, izmantojot EPR, IS absorbcijas spektroskopiju, CV raksturlīknes un skenējošo elektronu mikroskopiju (SEM).

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Rīgas Tehniskā universitāte, Paula Valdena iela 3/7, LV-1048, Rīga, Latvija.

Si-SiO2 robežvirsmas modificēšana ar lāzera starojumu.

  1. Tartu Universitāte, Ülikooli 18, 50090 TARTU ESTONIA

Si-SiO2 robežvirsmas pētījumi, izmantojot dažādas metodes (piemēram, EPR, SEM, CV, IS absorbcijas spektroskopija).

  1. Jūlihas pētniecības centrs, Peter Grünberg institūts,

Iegūto rezultātu lietojuma izpēte nanobiotehnoloģiju attīstības jomā.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Projekta tiešā mērķa grupa izplatīs projektā iegūtos  rezultātus, prezentējot tos Rīgas Tehniskās universitātes un Jūlihas pētniecības centra, Peter Grünberg  institūta konferencēs un zinātniskajos semināros, kā arī publicējot rakstu zinātniskajā žurnālā, kas citēts SpringerLink, SCOPUS, DBLP vai Thomson Reuters (ISI WEB of Science) datu bāzēs. Kopumā tiek plānotas vismaz 1 publikācija, kā arī dalība 1 konferencē un 1 semināros. Projekta realizācijas laikā tiek plānots organizēt semināru par projekta tēmām. Tiešajā mērķa grupā iesaistīti 5 zinātnieki.

Netiešā mērķa grupa iegūs informāciju par sasniegtajiem zinātniskajiem rezultātiem, piedaloties seminārā, kā arī no publicētajā zinātniskajā rakstā, iepriekš minētajās datu bāzēs. Tādējādi tiks nodrošināta netiešās mērķa grupas pieeja pie paveiktajiem rezultātiem. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti apmācību procesā kā papildinājums jaunākajiem sasniegumiem zinātnē, kā arī jaunu virzienu attīstīšanai ražošanā. Netiešajā grupā iesaistīto cilvēku skaits ~ 20.

Publiskie pasākumi

Tiek plānots zinātniskais seminārs Rīgas Tehniskajā universitātē. Iespējamais pasākuma datums 2019.gada 14.novembris.

Preses relīze