Projektu vadīšanas attīstība – prakse un perspektīvas

Projekta norises laiks

03.01.2012. - 28.02.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Dortmundes Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-LT
Klaipēdas Universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija veicināt zinātnisko novitāti, kā arī nodrošināt jaunāko pētījumu rezultātu aprobāciju, projektu vadīšanas jomā, sekmēt jaunu kontaktu un sadarbības tīklu attīstīšanu starp Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti un Vācijas Dortmundes Universitātes Ekonomikas fakultāti.

Projekta galevnās aktivitātes

Projekta īstenošanas laikā tika organizētā pirmā zinātniskā konference projektu vadīšanas jomā Baltijā „Projektu vadīšanas attīstība – prakse un perspektīvas’’ un izdots konferences rakstu krājums.

Projekta mērķa grupa

Projekta mērķauditorija bija Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes un Dortmundes Universitātes Ekonomikas fakultātes studenti, jaunie zinātnieki, mācībspēki un akadēmiķi.