Profesora W.Lachmann (Vācija) lekciju sērija „Globālā finanšu krīze un tās sekas Latvijā. Kā pārvarēt grūtības – sociālās tirgus ekonomikas skatījums” integrēta ar studiju kursu „Ekonomiskā politika: sociālās tirgus ekonomikas ordo-liberāls redzējums”

Projekta norises laiks

01.02.2011. - 31.05.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Banku Augstskola

Projekta apraksts

2011. gada pavasara semestrī Banku Augstskola īstenoja sadarbības projektu „Profesora W.Lachmann (Vācija) lekciju sērija „Globālā finanšu krīze un tās sekas Latvijā. Kā pārvarēt grūtības – sociālās tirgus ekonomikas skatījums” integrēta ar studiju kursu „Ekonomiskā politika: sociālās tirgus ekonomikas ordo-liberāls redzējums” sadarbībā ar Baltijas-Vācijas Augstskolu Biroju. Projekta ietveros Banku Augstskolas Banku vadības studiju programmas pirmā kursa studentu mācību programmā tika integrēts studiju kurss „Economic policy: an ordo-liberal view in a social market economy” lektores Anželas Džafarovas vadībā. Šī kursa ietvaros vieslekcijas sniedza arī „Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg” Universitātes Tiesību un Vadībzinību fakultātes emeritētais profesors Univ.-Prof. Dr. h.c. Werner LACHMANN, Ph.D. Prof. W.Lachmann ieradās vizītē uz Banku Augstskolu, kuras ietvaros nolasīja vieslekcijas, tikās ar Austkolas vadību, kā arī sniedza atvērto lekciju vācu valodā Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā „Die Finanz- und Wirtschaftskrise Hintergrunde, Auswirkungen und Lösungstrategien“. Šī projekta mērķis ir rosināt diskusiju par pašreizējo ekonomisko situāciju Latvijā un globālo finanšu krīzi no sociālās tirgus ekonomikas redzējuma, kā arī veicināt galveno sociālās tirgus ekonomikas un ordoliberālisma pamatprincipu izpratni.