Posmkāji (Arthropoda) – putnu un sikspārņu barībā

Projekta norises laiks

01.07.2012. - 30.12.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
flag-DE
Ernsta-Morica-Arndta Greifsvaldes universitāte
flag-DE
Ķīles Kristiāna-Albrehta universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija inovatīvu metožu aprobēšana migrējošo putnu un sikspārņu barības pieejamības un barošanās stratēģijas pētījumos Baltijas jūras piekrastē. Projekta ietvaros Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā no 16. līdz 20. augustam tika organizēts lauku seminārs, kurā piedalījās 19 dalībnieki no trīs projektā iesaistītajām universitātēm, kā arī Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta, Daugavpils universitātes un Dabas aizsardzības pārvaldes. Seminārā tika nolasītas lekcijas par grīšļu ķauķu barības analīzes metodēm (F. Tannenberger, O. Keišs), par sikspārņu barošanās ekoloģiju un barības analīzes metodēm (F. Krüger), dažu putnu sugu barības analīzi Vācijā (S. Arbeiter) barības analīzes metodēm dažādām mugurkaulnieku grupām – putniem, sikspārņiem, abiniekiem (V. Spuņģis), sikspārņu migrācijas pētījumiem Papē (G. Pētersons), Baltijas jūras Latvijas piekrastes zirnekļiem (I. Cera). Projekta turpinājumā augusta beigās – septembrī Papē tika ievākti migrācijas laikā noķerto sikspārņu ekskrementu paraugi. To tālākā apstrāde ar mikroskopēšanas un DNS analīzes metodēm tika veikta Ķīles universitātes zinātniskajā laboratorijā. Iegūtie rezultāti tiks atspoguļoti kopīgā zinātniskā publikācijā. Paredzēta projekta laikā izveidotās sadarbības starp Latvijas un Vācijas zinātniskajām institūcijām attīstīšana kopīgos pētniecības projektos. Greifsvaldes Universitātes pētnieces deva nozīmīgu ieguldījumu grīšļu ķauķa barības pētījuma metožu aprobācijā un pētījuma plānošanā Baltijas jūras piekrastē, kas tiks realizēts 2013. gada ligzdošanas sezonā – maijā un jūnijā. Latvijas Zinātnes padomei 2012. gadā iesniegtajā projekta pieteikumā “Sikspārņu sastopamība mežos saistībā ar to tipu un apsaimniekošanas veidu” paredzēti arī sikspārņu barības analīze sadarbībā ar Ķīles universitātes pētnieci F. Krüger.

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta laikā notika lauka seminārs, kurā vācu kolēģi iepazīstināja ar dažādu posmkāju ievākšanas metožu priekšrocībām un trūkumiem, kā arī notika praktiska metožu pielietošana. Projekta laikā tika ievākti posmkāju paraugi, ko vēlāk analizēja entomologi un arahnologi Latvijā (Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā), Vācijā (Greifsvaldes un Ķīles universitātēs), Lietuvā (Viļņas Universitātē), Somijā (Turku Universitātē), Beļģijā (Ģentes Universitātē) un Šveicē (Bernes Universitātē). Savukārt vācu kolēģi apguva putnu un sikspārņu masveida migrācijas novērošanas un ķeršanas metodes, kuras Papes pētījumu centrā sekmīgi tiek pielietotas kopš 1985. gada. Projekta beigās bija apmācīti speciālisti, kuri varēs kvalitatīvi veikt posmkāju monitoringu.

Projekta mērķa grupa

Projektu mērķa grupas – Latvijas, Lietuvas un Vācijas zoologi – diplomēti speciālisti, kā arī dažāda līmeņa studenti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Universitātes, Daugavpils universitātes Latvijā un Aleksandra Stuļģinska Universitātes Lietuvā.