Poru struktūras anizotropijas ietekme uz keramikas termiskajām un mehāniskajām īpašībām no istabas temperatūras līdz 1100ºC

Projekta norises laiks

01.03.2016. - 15.12.2016.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Fridriha Aleksandra universitātē Nirnbergā

Projekta mērķis

Augsti porainas anizotropas oksīdu keramikas iegūšana ar optimālu siltuma vadāmību un mehānisko izturību

Projekta galvenās aktivitātes

1. Latvija, Silikātu materiālu institūts: materiālu iegūšana, to keramisko un mehānisko īpašību noteikšana;

2. Vācija, Stikla un keramikas katedra: termiskās un mehāniskās īpašības, mikrostruktūras un anizotropijas mērījumi pēc termiskā trieciena izturības noteikšanas.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Latvija, RTU: 2  pētnieki;

Vācija, Erlangena: 1 pētnieks, 2 doktoranti

Netiešā mērķa grupa:

Latvija, RTU: 27 dalībnieki

Vācija, Erlangena; 16 dalībnieki