Politizētā medicīna

Projekta norises laiks

01.07.2020. - 15.12.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte
flag-DE
Ulmes universitāte
flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte

Projekta vadītājs

Prof. Dr. Juris Salaks

Projekta mērķis(i)

Semināra un tīmekļa lekciju-diskusiju tēma ir politizētā medicīna Austrumeiropas diktatūrās. Pasākumu laikā tiks analizētas atsevišķās Austrumeiropas diktatūras salīdzinošā perspektīvā: PSRS, ar akcentu uz Latvijas PSR, Igaunijas PSR, Lietuvas PSR, kā arī Polijas Tautas Republika un VDR. Šāda salīdzinoša pieeja ļauj aprakstīt līdzības un atšķirības, lai sniegtu ticamus apgalvojumus par politizēto medicīnu Austrumeiropas diktatūrās.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. Seminārs Rīgā (2020. gada 12. – 14. augusts)
  2. Web lekciju diskusijas (2020. gada septembris – oktobris)
  3. Pētījumu rezultātu publicēšana žurnālā “Acta Medico-historica Rigensia” (2020. gada novembris-decembris)

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

  1. gada 12. – 14. augusts
    Seminārs Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Rīgā.

2020. gada septembris-oktobris
Tīmekļa lekcijas – diskusija: Politizētā medicīna Austrumeiropas diktatūrās.
Vietnē: www.ishm2020.com

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: zinātniskā sabiedrība, Starptautiskās Medicīnas vēstures biedrības biedri (40-60 personas)
Netiešā mērķa grupa: sabiedrība, tīmekļa lekciju  (straumēšanas) dalībnieki, RSU un LU studenti; videoieraksti e-studijās RSU studentiem (ilgtermiņā – 1000 studenti)