Plazmas izmantošana lauksaimniecībā: sēklu apstrāde ar plazmu kā alternatīva augu produktivitātes veicināšanas metode

Projekta norises laiks

16.04.2020. - 30.12.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Vītauta Dižā universitāte
flag-DE
Leibnica Plazmas zinātnes un tehnoloģiju institūts

Projekta vadītāja

Prof. Vida Mildažienė

Sasniegtie projekta mērķi

Tika īstenota starpdisciplināra sadarbība starp pētniecības grupām ar papildinošām zināšanām nozarē (Augu bioloģija/ Bioķīmija Lietuvā un Plazmas fizika/ bioloģija Vācijā). Tādējādi tika radīts pamats kopīgai starptautisku projektu pieteikumu, kas ir saistīti ar plazmas izmantošanu lauksaimniecībā, sagatavošanai un iesniegšanai.

Projekta uzdevumi: (1) Sadarbības uzsākšana un izveidošana starp abām institūcijām; (2) Zināšanu un pieredzes apmaiņa par nozari; (3) Tika izveidots pamats kopīgiem pētniecības projektiem nākotnē.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Tikšanās/darba seminārs tika organizēts 2020. gada 10. decembrī tiešsaistē starp partnerinstitūcijām INP Greifsvaldē un VMU Kauņā, kā alternatīva apmeklējumiem uz vietas. Semināra laikā (1) visi partnergrupu biedri tika iepazīstināti viens ar otru; (2) norisinājās diskusija par plānotajiem eksperimentālajiem pētniecības uzdevumiem. Partneri dalījās ar pieredzi, idejām un detalizētu informāciju par pieejamo pētniecības infrastruktūru, kas ir svarīga turpmākajiem kopīgajiem pētījumiem nākotnē. 2020. gada 12. novembra vebinārā projekta grupu vadītāji Dr. Henrike Brusta un prof. Vida Mildažiene prezentēja projekta rezultātus tiešsaistes lekcijā par tēmu „Plazma lauksaimniecībā“. Prezentācijas ir pieejamas Augstskolu biroja mājas lapā. 

2. Starptautiskie sakari. Partneri paplašināja savu starptautisko sakaru tīklu, iepazīstinot ar jau eksistējošiem sadarbības tīkliem plazmas izmantošanā lauksaimniecības nozarē. Kopš 2020. gada 6. oktobra abi partneri piedalījās COST- aktivitātē CA19110 „Plazmas izmantošana pārdomātai un ilgtspējīgai lauksaimniecībai“ un tuvākajā nākotnē plāno turpināt sadarbību.

Projekta mērķa grupa

Tiešā: 30 zinātnieki un studenti, kas nodarbojas ar plazmas pētīšanu lauksaimniecībā.

Netiešā: 55 zinātnieki, studenti un iedzīvotāji (plašāka sabiedrība): piedalījās publiskajā vebinārā tiešsaistē. Šis skaitlis var neierobežoti palielināties publisko lekciju plašās pieejamības dēļ.