Plazmas izmantošana lauksaimniecībā: sēklu apstrāde ar plazmu kā alternatīva augu produktivitātes veicināšanas metode

Projekta norises laiks

16.04.2020. - 31.10.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Vītauta Dižā universitāte
flag-DE
Leibnica Plazmas zinātnes un tehnoloģiju institūts

Projekta vadītāja

Prof. Vida Mildažienė

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodibināt starpdisciplināro sadarbību starp pētnieku grupām ar dažādu specializāciju: augu bioloģija/bioķīmija (Lietuva) un plazmas fizika (Mēklenburga-Priekšpomerānija, Vācija), kā arī uzsākt kopīgu projektu pieteikumu sastādīšanu, kas būtu saistīti ar plazmas izmantošanu lauksaimniecībā un varētu pretendēt uz atbalstu. Projekta partneri cieši sadarbosies, lai attīstītu kopīgus projektus un padziļināti izpētītu plazmas ietekmi uz augiem.

Projekta uzdevumi:
(1) sadarbības starp abām iestādēm nodibināšana un nostiprināšana;
(2) zināšanu un prasmju apmaiņa;
(3) priekšnosacījumu radīšana turpmākiem kopīgiem pētniecības projektiem (ieskaitot projektu pieteikumu sastādīšanu un pieteikšanos uz stipendijām doktorantūras projektu ietvaros un abpusēju finansējumu).

Projekta galvenās aktivitātes

1. Zināšanu un pieredzes apmaiņa divu semināru gaitā (katrs partneris organizē pa vienam semināram). Pirmais seminārs notiks VDU Kauņā, Lietuvā; otrais seminārs – Leibnica Plazmas zinātnes un tehnoloģiju institūtā Greifsvaldē, Vācijā).

2. Atklātā lekcija angļu valodā plašai auditorijai attiecīgajās partneriestādēs. Šīs lekcijas mērķis ir popularizēt pētījumus par aukstās plazmas pielietojumu biozinātnēs, kā arī atklāt aukstās plazmas pielietojuma iespējas lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā.

3. Sakaru nodibināšana un piemērotu turpmākās sadarbības veidu meklēšana, sastādot kopīgi finansējamu projektu pieteikumus, īstenojot zinātnieku apmaiņu, kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus un publicējot rakstus.

Projekta mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: zinātnieki un studenti (augu bioloģijas, biotehnoloģiju, šūnu un molekulārās bioloģijas, lauksaimniecības, bioķīmijas, ķīmiskās analīzes, mikrobioloģijas un plazmas fizikas speciālisti), kas piedalās pētijumā “Plazma lauksaimniecībā”: 50 personas, kas piedalīsies semināros (2×25).

Netiešā mērķa grupa: zinātnieki, studenti un pilsoņi (plašā auditorija), kas apmeklēs atklātās lekcijas (150 personas). Vācijā būs ielūgti Greifsvaldes Universitātes un Neibrandenburgas Lietišķo zinātņu universitātes zinātnieki un studenti (100 personas). Lietuvā būs ielūgti Vītauta Dižā universitātes, Lietuvas Lauksaimniecības pētniecības centra, Lietuvas Veselības zinātņu universitātes, Viļņas Universitātes zinātnieki un studenti, kā arī Botāniskā dārza apmeklētāji (100 personas).

Publiskie pasākumi

Atklātā lekcija angļu valodā Kauņā, Lietuvā. Lekcijas tēma: “Fizikālās plazmas pielietojums augu pārtikas ražošanā”

Atklātā lekcija un diskusija angļu valodā Greifsvaldē, Vācijā. Lekcijas tēma: „Kā sēklas var būt vienlaikus izturīgas un jutīgas pret ārējo faktoru iedarbību? Mācība, ko ieguvām, aukstai plazmai iedarbojoties uz sēklām.”