Plakanstaipekņu ģints (Diphasiastrum) divsēkles mikorizālais partneris – vai šīs sēnes pieder pie barības vielu pārneses ķēdes?

Projekta norises laiks

01.07.2020. - 15.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centrs
flag-DE
Greifsvaldes Universitātes Botānikas un ainavu ekoloģijas institūts

Projekta vadītāja

Dr. Radvile Rimgaile-Voicika

Projekta mērķi(s)

Projekts bija centrēts uz iespējamo sēnīšu tīkla pārstāvju identifikāciju apdraudētajos mikotrofiskajos augos, galveno uzmanību pievēršot vecākajiem pastāvošajiem sauszemes augiem (Diphasiastrum ģints, plakaniski sazarotajām staipekņu sūnām).

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. Piemērotu parauglaukumu identificēšana Lietuvā, Varenas apgabalā, Viļņas Universitātes lauka stacijā Puvočiai.
  2. Studentu izbraukums kopā ar Viļņas un Greifsvaldes universitāšu pārstāvjiem, lai paņemtu augu saknes un augsni no izraudzītajiem paraugu ņemšanas laukumiem Viļņas Universitātes lauka stacijā Puvočiai; mikoloģijas lekcijas.
  3. Kopīgs darbs pie DNS ekstrahēšanas un paraugu sagatavošanas metabarkodēšanai, Greifsvalde.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: Prof. Martina Šnitlera (Martin Schnittler) un Dr. Radviles Rimgailes-Voicikas (Radvile Rimgaile-Voicik) pētniecības grupu dalībnieki (līdz 20 personām), iesaistīto partneruniversitāšu mācībspēki un bakalaura un maģistra programmu studenti (līdz 20 personām).

Netiešā mērķa grupa: Dzīvības zinātņu centra (Viļņa, Lietuva) un Greifsvaldes Universitātes Botānikas un ainavu ekoloģijas institūta darbinieki.