Pētniecība izglītībā starpkultūru, radošuma un inovāciju jomā (ietvarā)

Projekta norises laiks

14.06.2022. - 15.11.2022.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Liepājas Universitāte
flag-DE
Hamburgas Lietišķo zinātņu makro mediju universitāte
flag-DE
Štutgartes Universitātes Mediju akadēmija
flag-LT
Klaipēdas dizaina centrs
flag-LT
Mašīnbūves un nerūsējošā tērauda apstrādes uzņēmums “PlIENO SPEKTRAS”
flag-EE
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OÜ Siirup”

Projekta vadītāja

Dr. Inta Klāsone

Projekta mērķi

Projekta “Pētniecība izglītībā starpkultūru, radošuma un inovāciju jomā” mērķis ir veicināt pētnieku un uzņēmējdarbībā iesaistīto profesionāļu sadarbību no Baltijas valstīm un Vācijas, aktualizējot:

 

 • sadarbību starp starptautiskiem pētniekiem, profesionāļiem un uzņēmējiem;
 • pētniecības virzienu noteikšanu radošiem, inovatīviem starpdisciplināriem pētījumiem;
 • izpratni par izglītības attīstību, paplašinot pētnieciskās sadarbības tīklu digitāla mācību satura izstrādei;
 • paplašinot pētniecības sadarbības tīklu ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai;

• rosinot pētniecībā balstītas inovatīvas perspektīvas ievirzes izglītības zinātņu un uzņēmējdarbības mijsakarībām Baltijas valstīs un Vācijā.

Projekta galvenās aktivitātes

 1. Seminārs: Aktuāli aspekti mūsdienu izglītībā;Maģistrantu un doktorantu pētījumu tematiskie loki.

   

  Norises vieta: Liepāja, Lielā iela 14

   

  1. Darbnīcas

  2.1.   Projekta koncepcijas veidošana.   Uzņēmēju-Profesionāļu pašpieredzes vēstījums.

   

  2.2. Pētniecības un izglītības kopsakarību vadlīnijas.

   

  Norises vieta: Lielā iela 14, Liepāja

   

  1. Lauka pētījums
  2. Liepājas 17.–19. gs. interjera muzeja “Hoijeres kundzes viesu nama” pieredzes apzināšana.

   

  Norises vieta:  Kungu 24, Liepāja,

   

  1. Mašīnbūves un nerūsējošā tērauda apstrādes uzņēmuma “PlIENO SPEKTRAS” pieredzes apzināšana.

   

  Norises vieta: Dubysos 37A, Klaipēda, Lietuva

   

  1. Plakātu izstāde.

  Izstādes kuratori SIA “OÜ Siirup”

  Norises vieta: Lielā iela 14, Liepāja

Projekta mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: 30

Pieredzējuši izglītības zinātnieki, maģistra un doktora līmeņa studenti, uzņēmēji/profesionāļi

Netiešā mērķa grupa: 30

Maģistra un promocijas darbu vadītāji, uzņēmumu/iestāžu/institūciju darbinieki, skolotāji, pilsētas iedzīvotāji un citi interesenti.