Pētījums par elektrisko iedarbību uz baltās plaisas (WEC), kas parādās pēc kodināšanas, attīstību vēja turbīnu gultņos un tēmas atspoguļojums studentu apmācībā ilgtspējīgai attīstībai

Projekta norises laiks

15.07.2016. - 15.12.2016.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Frīdriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas Universitāte
flag-DE
Leibnica Hannoveres Universitāte

Projekta mērķis

Attīstīt ar tā saucamajām baltām kodināšanas plaisām saistītu gultnu sabrukšanas veida teoriju, kura ņm vērā elektriskās parādības; kā arī atbalstīt izglītību partneruniversitatēs minētajā nozarē lai nodrošinām šīs teorijas izgtspējigu attīstību un pielietojamību.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Koordinēta pētniecība partneruniversitātēs
  2. Balto kodināšanas plaidu problēmai gultņos veltītu semināru organizēšana Rīgā, Erlangenā un Hannoverē

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Universitāšu studenti – 25

Zinātnieki – 35

Industrijas pārstāvji – 16