Pēc endoskopiskā retrogrāda holangiopankreatogrāfijas (ERCP) pankreatīta novēršana, ievadot stentu (PEPSI). Projekts medicīnas zinātnes, izglītības un starpvalstu sadarbības attīstībai

Projekta norises laiks

16.06.2014. - 07.11.2014.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Minhenes Tehniskā universitāte
flag-EE
Tallinas Centrālā slimnīca
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija turpināt pilnveidot sadarbību starp Latvijas Universitātes, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimīcas un Minhenes tehniskās universitātes Klinicum Rechts der Isar klīnikas pētniekiem. Paplašināt esošo sadarbību piesaistot jaunas tehnoloģijas, jaunus sadarbības partnerus no Baltijas valstīm. Rīkojot konferenci piesaistīt Latvijas un Baltijas valstu studentus, ārstus – rezidentus, jaunos zinātniekus, kas interesējas par gastroenteroloģiju, pankreatoloģiju. Sadarbības pētījumā iegūtajiem rezultātiem ir nozīme praktiskajā medicīnā. Iegūtie rezultāti var tikt izmantoti pacientu ārstēšanai, klīnisku vadlīniju izstrādei, diagnostisku lēmumu pieņemšanai.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Gatavošanās konferencei; prezentāciju izveidošana, līdz šim iegūto datu apstrāde un analīze, literatūras apkopošana,
  2. Sagatavošanās vizīte uz Minhenes tehniskās universitātes Klinicum Rechts der Isar, II Internās medicīnas klīnikas Gastroenteroloģijas, endoskopijas klīniku (Vācijā),
  3. Tehniskie pasākumi; reklāmas, informatīvo materiālu, dalībnieku reģistrācijas procedūrai un konferences darbam nepieciešamo materiālu (sertifikātu, dalībnieku identifikācijas karšu, reģistrācijas anketas) izveide,
  4. Konferences norise: LU Lielajā Aulā, Raiņa bulvārī 19, 2014. gada 29. augustā.
  5. Konferences rezultātu apkopošana, atskaišu noformēšana, tālākas projekta attīstības plānošana ilgtermiņā.
  6. PEPSI pētījuma paplašināšana, sadarbības uzsākšana sadarbojoties ar Lietuvas un Igaunijas universitāšu slimnīcām

Projekta mērķa grupa

Konferenci apmeklēja 141 dalībnieki. Mērķa auditorija: gastroenterologi, endoskopisti, abdominālie ķirurgi, radiologi, internisti, doktoranti, ārsti – rezidenti, medicīnas studenti.