Pārrobežu uzņēmējdarbība un inovācijas – inteliģentai izaugsmei Baltijas jūras reģionā

Projekta norises laiks

01.02.2016. - 30.09.2016.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Tehniskā universitāte
flag-DE
Berlīnes Humbolta universitāte
flag-DE
Līneburgas Universitāte
flag-DE
Zīgenes Universitāte
flag-LT
Viļņas Ģediminas Tehniskā Universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte

Projekta mērķis

Doktorantu seminārs un simpozijs “Pārrobežu uzņēmējdarbība un inovācijas – inteliģentai izaugsmei Baltijas jūras reģionā” pievērsās ES ģenerālplānā uzsvērtajiem jautājumiem “Zilai izaugsmei” jeb jūrniecības izaugsmei Baltijas jūras reģionā, pievēršot uzmanību jūrniecības un ekoloģijas ekonomikai, kurā darbojas mazie un vidējie uzņēmumi. Ir svarīgi risināt Baltijas jūras reģiona izaugsmes uzdevumus mazo un vidējo uzņēmumu visaptverošā veidā (ieskaitot zilo un zaļo zonu) un aplūkot pārrobežu sadarbības iespējas. Tādēļ doktorantu semināru un simpoziju rīko tik plašas konferences ietvaros “ZJTĀR 2016: Zināšanas, jauninājumi un tehnoloģijas pāri robežām: pētījuma plāna izstrāde”, kura vērš uzmanību starptautisko zināšanu jautājumiem un tehnoloģiju nodošanai, lai sekmētu ar inovācijām saistītas uzņēmējdarbības.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Doktorantu seminārs un simpozijs Tallinas Tehnoloģijas Universitātē ZJTĀR2016 ietvaros
  2. Atlasītu konferenču rakstu publikācijas par konkrētajiem pētījuma žurnāla jautājumiem (atlasīts no 3 piedāvātām publikācijām)
  3. Kontaktu un tīklojuma nostiprināšana
  4. Projekta uzsākšana un sagatavošana ar Vācijas un Baltijas partneriem sanāksmes laikā Tallinas Tehnoloģiju universitātē

Projekta mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā: Vācijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas universitātes

Netiešā (sabiedrība nav tieši iesaistīta projekta aktivitātēs): Vācijas, Igaunijas un citas Baltijas valstu pētījuma institūcijas un citas organizācijas mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmes jomā.