Optisko, elektrisko un gāzu jutības īpašību pētījumi oglekļa nanomateriālus saturošiem polimēriem enerģijas ieguvei un atjaunojamās enerģijas uzglabāšanai

Projekta norises laiks

15.06.2017. - 15.12.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Freiburgas Universitāte

Projekta mērķis

Savstarpēja zināšanu apmaiņa par nanostrukturētiem polimēriem, to kompozītiem ar ogles un oksīdu nanodaļiņām; par inovatīvām nanostrukturētu materiālu sintēzes metodēm un to fizikāl-ķīmisko īpašību pētījumiem.

Projekta galvenās aktivitātes

Intensīva sarakstīšanās starp projektā iesaistītajiem pētniekiem par paraugu sintēzi, mērījumiem, izmantojot galvenokārt elektronisko pastu un Skype.

Trīs Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta jauno pētnieku darba vizīte Freiburgas Alberta Ludviga UniversitāteFizikas institūtā ar dažādiem Latvijā sintezētiem paraugiem; izpēte ar dažādām metodēm, kopīgas diskusijas par rezultātiem, savu pētījumu prezentācija vācu kolēģiem zinātniskā seminārā.

Divas darba vizītes pētniekam Dr. B. Zhang (FU FI, Vācija) LU Cietvielu fizikas institītā (2017.g. jūnijs, decembris) ar paraugiem, kuri iegūti Vācijā, lai izmantotu LU CFI iekārtas un speciālistu zināšanas dažādu fizikālķīmisko parametru izmērīšanai, diskutējot par rezultātu interpretāciju un kopīgas publikācijas gatavošanu.

Projektā sasniegtās mērķgrupas

Tiešā mērķa grupa – 13 pētnieki (10 pētnieki no LU CFI (J.Kleperis, A.Knoks, P.Lesničenoks, S.Ložkins, J.Hodakovska, M.Vanags, E.Pentjušs, R.Gržibovskis, A.Antuzēvics, G.Čikvaidze) (Latvija) and 3 pētnieki no Vācijas (B.Zhang, G.Reiter, R.Reiter).

Netiešā mērķa grupa – līdz 500 dalībnieku (no tiem 26 seminārā LU CFI un 21 seminārā Freiburgas Universitātes Fizikas institūtā (Vācija); līdz 120 apmeklētāji/dienā LU CFI stendā izstādē “Vide un Enerģija 2017”, Rīga, Ķīpsala (Latvija), 2017.g. 19.-22. oktobris.