Sadarbības veidošana starp Igauniju un Vāciju drozofilas (augļu mušas) pētījumu jomā

Projekta norises laiks

01.02.2021. - 31.10.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
Freiburgas Universitāte

Projekta vadītājs

Prof. Osamu Shimmi

Projekta mērķis

Augļu mušiņa (Drosophila melanogaster) ir plaši izmantots paraugorganisms biomedicīnas pētījumos. Ekonomiski, ģenētiski vairāk izmantojamu un plaši izmantotu modeļu sistēmas ieviešana būs nozīmīgs ieguvums Igaunijas pētniecības kopienai.

Projekta mērķis ir gūt zināšanas par metodēm genoma inženierzinātnēs, izmantojot CRISPR-Cas9 sistēmu, un radīt transgēnas mušas. Lai atvieglotu grupu sadarbību, tiks Tartu Universitātes pārstāvji apmeklēs Freiburgu, lai piedalītos sanāksmē. Lai ieviestu progresīvu zinātnes attīstību bioloģijā, tiks organizēts publisks seminārs. Tiek sagaidīts, ka aktivitātes tālāk attīstīs augļu mušiņu pētniecību un nostiprinās attiecības starp Igauniju un Vāciju.

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta galvenās aktivitātes ietver divas dalībnieku apmaiņas. Pirmkārt, studenti/pētnieki apmeklēs Freiburgas 2021. gada pavasarī. Tiks organizēta sanāksme ar Dr. Pirovolakis grupu, lai veidotu zinātnisku diskusiju Pēc tam doktorantūras students Vi Ngan Tran apmeklēs Pirovolakis laboratoriju, lai apgūtu genoma inženierijas metodes, izmantojot  CRISPR-Cas9 sistēmu, un pēc tam sāks veidot transgēnās mušas.

Otrkārt, 2021. gada rudenī tiks organizēts Dr. Pirovolakis pētniecības seminārs Tartu. Seminārs būs publisks un daļa no zinātņu doktorantūras programmas.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: Dalībnieki no Prof. Osamu Šimmi un Dr. Pirovolakis pētījumu grupām (aptuveni 15 personas).

Netiešā: Darbinieki no Molekulārā un šūnu bioloģijas institūta, Genomikas institūta un Tehnoloģiju institūta (Tartu, Igaunija) (aptuveni 50). Pirovolakis seminārs būs publisks un daļa no bioloģijas zinātņu doktorantūras programmas.