Sadarbības veidošana starp Igauniju un Vāciju drozofilas (augļu mušas) pētījumu jomā

Projekta norises laiks

01.02.2021. - 31.10.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
Freiburgas Universitāte

Projekta vadītājs

Prof. Osamu Shimmi

Projekta mērķis

Augļu mušiņu jeb drozofilu (Drosophila melanogaster) kā pētījumu modeli plaši izmanto biomedicīnas pētījumos. Ekonomiskas, ģenētiski pielāgojamas un plaši izmantotas modeļa sistēmas ieviešanai ir būtiska nozīme Igaunijas pētniecības kopienai. Lai turpinātu pilnveidot savas zināšanas un drozofilu pētījumu metodes, projekta komanda sadarbojāmies ar Freiburgas Universitātes pētniecības grupu, kuru vada Dr. Pirovolakis (Dr. Pyrowolakis). Kā arī, lai popularizētu drozofilu pētniecību Igaunijā, tika rīkots darbseminārs Tartu. Pasākumi veicināja drozofilu pētniecības tālāku attīstību un sekmēja Igaunijas un Vācijas attiecību stiprināšanu.

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta galvenās aktivitātes ietvēra trīs programmas.

Tika rīkoti divi publiski semināri Freiburgā un Tartu. Osamu Šimmi (Osamu Shimmi) vadīja publisku semināru (tiešsaistē) Freiburgas Universitātē. Georgs Pirovolakis (Giorgos Pyrowolakis) vadīja publisku semināru (tiešsaistē) Tartu Universitātē.

Tartu un Freiburgas grupas organizēja kopīgu sanāksmi (tiešsaistē), lai veicinātu zinātnisko sadarbību.

Lai apgūtu jaunas eksperimentālās metodes drozofilu pētniecībā, Tartu viesojās divi pētnieki no Helsinku Universitātes, kuri dalījās ar savām zināšanām.

Lai popularizētu drozofilu pētniecību Igaunijā, Tartu tika rīkots darbseminārs “Ievads augļu mušiņas attīstības maģiskajā pasaulē”.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: Pētniecisko grupu dalībnieki Tartu un Freiburgā: 15 personas.

Netiešā: Darbsemināra un publisko semināru dalībnieki: 25 personas.