Nanostrukturētu polimēru kompozītu struktūras un ekspluatācijas īpašību kompleksi pētījumi

Projekta norises laiks

05.04.2011. - 15.10.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Kaseles Universitāte

Projekta apraksts

Projekts „Nanostrukturētu polimēru kompozītu struktūras un ekspluatācijas īpašību kompleksi pētījumi“ tika īstenots laika posmā no 05.04.2011.-15.10.2011., šajā laikā divām RTU PMI studentēm, Madarai Bārtulei (no 02.07.-19.08.2011) un Santai Strodei (no 15.08.-30.09.2011), uzturoties Kaseles universitātes Materiālu, polimēru un reciklēšanas tehnoloģiju institūtā (KU MPRTI). Projekta mērķis bija veikt kopējus pētījumus nanostrukturētu kompozītmateriālu izveidē, celt topošu jauno speciālistu zinātnisko kompetenci un prakstiskās iemaņas kvalificētu speciālistu vadībā, apgūstot inovatīvas metodikas darbam ar jaunākajām strukūras un ekspluatācijas īpašību pētīšanas iekārtām. Projekta mērķa grupa bija RTU Materiālzinātnes un Ķīmijas tehnoloģijas studiju programmu bakalaura (M. Bārtule) un maģistrantūras (S. Strode) kursu studenti. Tā ietvaros RTU PMI tika veikta atsevišķu mērķtiecīgi izvēlētu polimēru matricas nanokompozītu paraugu izgatavošana un to struktūras un ekspluatācijas īpašību pētījumi uz RTU PMI rīcībā esošajām modernākajām pētniecības iekārtām. Projekta turpinājumā tika veikti papildus pētījumi KU MPRTI. RTU Materiālzinātnes un Ķīmijas tehnoloģijas studiju programmu bakalaura un maģistrantūras  kursu studentes ieguva iemaņas darbā ar jaunām materiālu struktūras un ekspluatācijas īpašību pētīšanas iekārtām: skenējošā elektronu mikroskopija (SEM) ar ķīmisko elementu analīzi, konfokālā mikroskopija, dinamiski mehāniski termiskā analīze (DMA), instrumentēta universālā mikrocietība ar Vickers prizmu, instrumentēta krītošā svara triecienizturība. Projekta laikā, izmantojot KU MPRTI literatūras datu bāzi, iegūta noderīga un saistoša literatūra par polimēru nanokompozītiem, un to pētīšanas metodēm. Tāpat tika iegūti kontakti ar KU MPRTI laboratoriju darbiniekiem un ārvalstu studentiem, kuri stažējās KU MPRTI. Projekta laikā iegūtie pētījumu rezultāti tika apkopoti un analizēti, veidojot ziņojumus starptautiskām zinātniskām konferencēm: Igaunijā (Baltic Polymer Symposium 2011, 2011. gada 21.-24. septembris, Pērnava,  Igaunija), Polijā (Recycling Problems 2011, 2011. gada 5.-8. oktobris, Jozefova pie Otvockas, Polija) un Latvijā (RTU 52. starptautiskā zinātniskā konference 13.-15. oktobris). Kā ieguvumu var minēt arī pieredzi, kas tika iegūta, piedaloties starptautiskās konferencēs, prezentējot darba rezultātus, kā arī satiekot un redzot citu nozares zinātnieku darbu prezentācijas. Tāpat tika veicināta un nostaprināta ilgadējā sadarbība starp RTU PMI un KU MPRTI.