Minsteres Latviešu centra bibliotēkas krājuma speciālās kolekcijas- nozīmīgs kultūrvēstures izpētes avots

Projekta norises laiks

01.07.2015. - 07.12.2015.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Vestfāles Vilhelma universitāte Minsterē
flag-DE
Latviešu Centrs Minsterē

Projekta mērķis

Noteikt Latviešu centra Minsterē bibliotēkas speciālās kolekcijas, noteikt to kultūrvēsturisko nozīmi.

Projekta galvenās aktivitātes

Kolekciju pētniecība bibliotēkā un piemiņas istabās.

Sagatavotas 4 prezentācijas, 11 publikācijas mēdijos.

Projektā sasniegtās mērķgrupas

Realizētā projekta ieguvēji – konkrētā mērķauditorija: Latviešu Kopība Vācijā, Latviešu Centrs Minsterē. LU darbinieki cer, ka projekta rezultātā sniegto kolekciju raksturojums un iezīmētie attīstības virzieni, ļaus Latviešu Kopībai Vācijā pieņem stratēģisku lēmumu par turpmāku attīstību. Runājot par kolekciju pētniecību, būtiskākā mērķauditorija- Baltijas valstu un Vācijas literatūras un kultūrvēstures pētnieki, jebkurš interesents.