Menedžmenta kompetences Baltijas valstu sociālajā darbā

Projekta norises laiks

01.07.2013. - 15.12.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Kolpinga koledža
flag-DE
Eihštates-Ingolštates Katoļu universitāte
flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir studiju kursa „Sociālais darbs Baltijas valstīs” izvērtēšana, veicināšana un studiju kvalitātes uzlabošana, koncentrējoties uz sociālo darbinieku menedžmenta kompetencēm.

Diskusijas un pētījumi, sadarbojoties Kolpinga koledžas Sociālā darba fakultātei un Eihštates-Ingolštates Katoļu universitātes Sociālā darba fakultātei liecina par daudzu sociālo darbinieku nespēju pielāgoties mainīgajai videi.

Sociālā darba uzdevumi un pienākumi laika gaitā ir mainījušies. Tāpēc ir radusies nepieciešamība pēc jaunām kompetencēm, jo īpaši menedžmentā. Šīs jomas kompetences ieņem arvien nozīmīgāku lomu sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā. Lai apzinātu nepieciešamās izmaiņas un uzlabotu nākošo sociālo darbinieku sagatavošanu Kolpinga koledža ir izvirzījusi mērķi ar Eihštates-Ingolštates Katoļu universitātes palīdzību un pieredzi izpētīt sociālā darba situāciju Baltijas valstīs un pamatojoties uz pētījumu rezultātiem izstrādāt vadlīnijas, kuras tiks integrētas sociālā darba studiju kursos, kā arī nodotas tālāk arī citām augstskolām, tādējādi uzlabojot studentu zināšanu kvalitāti un kompetences.

Projekta galvenās aktivitātes

– Tiešsaistes aptaujas anketas izstrāde sociālā darba menedžmenta kompetenču apzināšanai Baltijas valstīs un Vācijā;

–  Tiešsaistes vadlīniju izstrāde Baltijas valstu un Vācijas augstskolām;

–  Projektu rezultātu izplatīšana.

Projekta mērķa grupa

Projekta mērķa grupa galvenokārt ir sociālā darba studenti un eksperti.

Pētījuma tēma, proti, menedžmenta kompetences, piesaistīs sociālos darbiniekus (vismaz 150 dalībnieki no katras partnervalsts), sociālā darba studentus (vismaz 50 dalībnieki no katras partnervalsts), sociālā darba menedžerus un ekspertus (vismaz 70 dalībnieki no katras partnervalsts).