Daudzvalodība un politika mūsdienu Baltijas un vāciski runājošo valstu kultūrās

Projekta norises laiks

01.06.2019. - 15.11.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tartu Universitāte
flag-EE
Tallinas Universitāte
flag-DE
Maincas Universitāte
flag-DE
Potsdamas Universitāte
flag-EE
Getingenes Universitāte
flag-DE
Vītauta Dižā universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte

Projekta mērķis

Projektu veido starptautiska pēcdiploma un maģistra studiju programmu studentu konference par daudzvalodības un politikas tēmu mūsdienu Baltijas valstu un vāciski runājošo valstu kultūrās, koncentrējoties uz literatūru un filmām. Rezultāti sekmēs savstarpēju zināšanu apguvi par šo valstu aktualitātēm un dziļāku daudzvalodības izpratni, kas ir tik aktuāla mūsdienu situācijai . Tēmu būtu jāaplūko no dažādiem skatupunktiem un ar starpdisciplināru pieeju, un būtu jāpielieto poētiska un teorētiska, kā arī lingvistiski un sociāli politiska pieeja. Galvenais jautājums ir – kā valodas reaģē uz vēsturiski politiskajām situācijām, un kā tās šīs situācijas iespaido. Daudzvalodības jautājumam pēdējā laikā ir pievērsta liela uzmanība, taču līdz šim vēsturiski multilingvistiskajā Baltijas vidē tas ir ticis traktēts tikai no vēsturiskā perspektīva (Undusks, Klēkers, Lūkass …) un sociolingvistiskā (Martens, Veršiks …). Turklāt daudzvalodniecība tiek salīdzinoši maz piemērota mūsdienu (arī politiskajai) situācijai. Dažādu situāciju salīdzinājumam vajadzētu atspoguļot ES valodu politiku. Konference laikā tiks veicināta sadarbība gan starp Baltiju un Vāciju, gan izveidots forums Baltijā, veltīt tieši šai tematikai. Līdztekus jaunāko pētnieku darbiem trīs centrālas idejas sniegs Sandra Vlasta, Tīls Dembeks un Līna Lūkasa.

Projekta galvenās aktivitātes

Mg.- un pēcdiploma studentu konference Tartu Universitātē 2019. gada 14. un 15. novembrī. Galvenie runātāji: Sandra Vlasta, Tills Dembeks un Līna Lūkasa, kā arī 13 jaunie pētnieki.

Projekta mērķa grupa

Tiešā: 13 jaunākie pētnieki un 3 prezentētāji ar ievadrunām.

Netiešā: visi studenti un kolēģi, kas interesējas par daudzvalodību, konkrētāk – Tartu Universitātes filologi (personāls un studenti). Paredzamais apmeklētāju skaits 60.

Publiskie pasākumi

Mg.- un pēcdilploma studentu konference Tartu Universitātē.