Martina Heidegera grāmatas „Zollikoner Seminare\” tulkošana, tulkojuma publicēšana un zinātniskā prezentācija

Projekta norises laiks

01.01.2012. - 30.05.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Eiropas Humānistiskās universitāte
flag-DE
Heidelbergas Universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir ar tulkojuma palīdzību padarīt Martina Heidegera grāmatu „Zollikoner Seminare” pieejamu Lietuvas un visas Baltijas sabiedrībai, kas darbojas filozofijas un psiholoģijas nozarēs, kā arī caur iecerēto grāmatas zinātnisko prezentāciju tiek plānots raisīt interesi gan par fenomenoloģisko tradīciju, gan humānistisko psiholoģiju. Projekta mērķis ir arī veicināt un stiprināt starpdisciplināro akadēmisko mijiedarbību starp filozofijas, psiholoģijas un psihoterapijas nozarēm.

Grāmata „Zollikoner Seminare”  ir viens no eksistenciālās psiholoģijas un antropoloģijas nozares klasiskajiem un nozīmīgākajiem darbiem un arī epistemoloģiskā ziņā tam ir liela nozīme, jo tas pierāda starpdisciplinārā kopdarba (starp psihologiem un filozofiem) nepieciešamību un vērtību.

Tam, ka tiks prezentēts šīs grāmatas krievu valodas tulkojums, ir ievērojamas priekšrocības visā reģionā. Šī grāmata līdz šim vēl nav izdota nevienas reģiona valsts valodas tulkojumā. Lietuva tiek uzskatīta ne tikai par Baltijas, bet arī par visa Austrumeiropas reģiona eksistenciālās un psihoterapijas centru jau vairākus gadus,  it īpaši  pateicoties Birstonas Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūta darbībai.

Iecerētā grāmatas prezentācija maijā, Viļņā, ir plānota kā zinātniskā prezentācija, kurā tiks iekļauti arī speciāli uzaicinātu zinātnieku/zinātnieču referāti, kas atklās diskusiju par izdoto grāmatu. Tiek paredzēts, ka grāmatas prezentācijā piedalīsies sekojoši speciālisti: Prof. Dr. Thomas Fuchs (Vācija), Prof. Alice Holzhey-Kunz (Šveice), Prof. Dr. Rimantas Kociunas (Lietuva) un Prof. Dr. Anatoly Mikhailov (Lietuva).

Projekta galvenās aktivitātes

Projekts sastāv no trīs daļām:

1. Galīgā sagatavošanās publikācijai;

2. Publikācija;

3. Prezentācija Martina Heidegera grāmatas „Zollikoner Seminare” tulkojumam krievu valodā.

Projekta mērķa grupa

Projekta mērķauditoriju veido studenti, zinātnieki, kas darbojas psiholoģijas un filozofijas nozarēs, kā arī praktizējoši psihologi.