Mājputnu ēdināšana un problēmas, kas saistītas ar antibiotiku atliekvielām mājputnu gaļā

Projekta norises laiks

01.02.2019. - 30.09.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-DE
Hohenheimas Universitāte
flag-LV
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Projekta mērķis

Apsaimniekošana un higiēna ir galvenie mājputnu veselības un kvalitatīvas gaļas ražošanas pamatelementi. Audzēšanas laikā var rasties dzīvnieku veselības traucējumus. Šeit noteicošās ir baktēriju izraisītās slimības, kas tiek ārstētas ar antibiotikām. Būtiskākais aspekts ir, ka lielākā daļa antibiotiku, kas tiek plaši izmantotas mājputnu audzēšanā, tiek izmantotas arī cilvēku medicīna. Multirezistentās baktērijas kļūst biežāk sastopamas – tiek  uzskatīts, ka baktēriju attīstību galvenokārt izraisa antibiotiku pārmērīga izmantošana gaļas dzīvnieku audzēšanā. Neraugoties uz to, ka antibiotiku lietošana dzīvnieku audzēšanā pastāvīgi samazinās, multirezistento baktēriju sastopamība cilvēku organismos palielinās. Šāda situācijas attīstība tieši ietekmē arī zoonozes baktērijas – salmonellu un kampilobaktērijas. Šo problēmu vismaz daļēji var novērst izmantojot fitogēnās barības piedevas. Tādējādi projekta mērķis ir noskaidrot ar antibiotiku atliekvielām saistītu faktisko incidentu sastopamību projekta dalībvalstīs – Lietuvā, Latvijā un Vācijā. Gūtās zināšanas ir nozīmīgas, ņemot vērā, ka pastāv ievērojamas atšķirības ražošanas pārvaldībā.

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta galvenais uzdevums ir organizēt apmeklējumus pētniecības nolūkā, lai salīdzinātu ražošanas situāciju iesaistītajās valstīs un izprastu pret antibiotikām rezistento baktēriju ietekmi uz mājputnu gaļu.

Projekta ietvaros tiks organizēti izpētes apmeklējumi Vācijā, Lietuvā un Latvijā. Galvenais mērķis ir zināšanu apmaiņa starp ārvalstu pētniekiem un pētniekiem no uzņemošās iestādes.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā:

Lietuva: Lietuvas Veselības zinātņu universitātes personāls (7 personas) un pieaicinātais referents (1 persona) no Kauņas Tehnoloģiju universitātes Pārtikas institūta (prof. habil. Dr. Romas Gruzauskas).

Vācija: Personāls no Hohenheimas Universitātes Zooloģijas institūta. (2 personas)

Latvija: personāls no BIOR Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas (2 personas)

Netiešā:

Lietuva: kolēģi no lauksaimniecības zinātnes, dzīvnieku ēdināšanas, pārtikas zinātņu jomām un studenti, kas specializējās veterinārijas pārtikas nekaitīguma jomā (50 personas).

Vācija: kolēģi no lauksaimniecības, mājputnu ēdināšanas, veterinārmedicīnas, mājputnu veselības aizsardzības jomām utt. (5-10 personas).

Publiskie pasākumi

  1. (04.-07.06.2019.) Zooloģijas institūts (Hohenheimas Universitāte) organizēs 4 dienu izpētes vizīti Štutgartē, ieskaitot zinātnisko praksi Štutgartes Zooloģijas institūtā. Publiskais pasākums 04.06.2019. – seminārs ar lekcijām piedalīsies Prof. Dr. Ludvigs Helcle, doc. Mihaels A. Grāshorns, vadošo pētnieku diskusija (04.-07.06.2019.) , kā arī mājputnu gaļas paraugu atlase Vācijas putnkopības uzņēmumos (04.-07.06.2019). BIOR institūtā (Latvija) tiks izvēlēti atlasītie paraugi antibiotiku atlieku turpmākai analīzei.
  2. (24-27.09.2019.) Lietuvas Veselības zinātņu universitāte organizēs 4 dienu izpētes vizīti Lietuvā un Latvijā, ieskaitot zinātnisko praksi, zinātniskās diskusijas un semināru Lietuvas, Latvijas un Vācijas partneriem. Publiskais pasākums – 24.09.2019. Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Tilzes 18, Kauņa, Lietuva; referenti: Prof. Dr. Ludvigs Helcle, Prof. Dr. Romas Gruzauskas, vecākie pētnieki Dr. Modestas Ruzauskas, Asoc. Prof. Dr. Agila Dauksiene.
  3. 25.09.2019. BIOR organizēs zinātnisko diskusiju Rīgā, Latvijā. Referents: Asoc. Prof. Dr. Vadims Bartkevičs.
  4. 26.09.2019. Vācu valodas un kultūras apmaiņa, Tomasa Mana Muzeja apmeklējums Nidā, Lietuvā.