Ļoti izteiktu un bioloģiski nozīmīgu emocionālo stimulu apstrāde: dzimumu atšķirības un dzimumhormonu ietekme

Projekta norises laiks

01.06.2020. - 15.12.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Tībingenes Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte

Projekta vadītāja

Asoc. Prof. Ramune Griksiene

Projekta mērķi

Stiprinātā sadarbība un dalīšanās ar zināšanām starp projekta partneriem lika spēcīgu pamatu turpmākai starptautiskai sadarbībai emociju uztveres un regulēšanas jomā.

Emociju uztveres un regulēšanas pētījums tika izstrādāts un veikts Viļņas Universitātē.

Organizētie projekta pasākumi: atklāšanas sanāksme, vebinārs „No emociju uztveršanas līdz emociju regulēšanai: seminārs par socioemocionālo uzvedību”, prezentācijas Lietuvas Neirozinātņu asociācijas konferences ietvaros.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. 2020. gada 22. – 23. jūnijs. Projekta atklāšanas sanāksme Viļņas universitātē, Dzīvības zinātņu centrā un tiešsaistē.
  2. gada jūlijs – Augusts. Pētījums “Emociju uztvere un regulēšana” tika izstrādāts un sagatavots.
  3. gada septembris – decembris. Pētījuma īstenošana Viļņas Universitātē.
  4. gada 5. novembris. Vebinārs „Emociju uztvere un regulēšana: seminārs par socioemocionālo uzvedību” tiešsaistē.
  5. 2020. gada 6. novembris. Emocijām, dzimumam un dzimumhormoniem veltīta sesija Lietuvas Neirozinātņu asociācijas konferences ietvaros. Mutiskas prezentācijas: Prof. Birgita Derntla (Birgit Derntl, Tībingenes Universitāte), Andero Usbergs (Andero Uusberg, Tartu Universitāte), Rasa Monciunskaite (Viļņas Universitāte).

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: Dr. Ramunes Griksienes pētnieku grupas dalībnieki (doktoranti un bakalaura studenti, 5 personas), prof. Birgitas Derntlas pētnieku grupa (3 personas) un Tartu Universitātes Psiholoģijas institūta projekta dalībnieki (2 pētnieki).

Netiešā mērķa grupa:

  • Semināra dalībnieki, studenti no Lietuvas, Latvijas, Polijas un Ukrainas (32 dalībnieki no 9 iestādēm).
  • Tiešsaistes atvērtā pasākuma dalībnieki (230 dalībnieki).
  • Lietuvas Neirozinātņu asociācijas 12. konferences dalībnieki, 2020. gada 6. novembrī, Viļņā, Lietuvā (180 dalībnieki).