Ļoti izteiktu un bioloģiski nozīmīgu emocionālo stimulu apstrāde: dzimumu atšķirības un dzimumhormonu ietekme

Projekta norises laiks

01.06.2020. - 15.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Tībingenes Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte

Projekta vadītāja

Asoc. Prof. Ramune Griksiene

Projekta mērķi

Emociju evolucionārie modeļi postulē prioritāro emocionālo stimulu apstrādi, kuriem ir lielāka nozīme izdzīvošanā un reprodukcijā, piemēram, erotika vai sakropļojumi. Traucēta uztvere un nespēja regulēt izsauktās emocijas ietekmē socioemocionālo uzvedību un var pat sekmēt garastāvokļa un trauksmes traucējumu attīstību. Šo spēcīgo stimulu emocionālā un fizioloģiskā ietekme uz sievietēm un vīriešiem ir atšķirīga. Šīs atšķirības varētu sekmēt izpratni par dzimumu atšķirībām garīgo traucējumu izplatības kontekstā. Dzimumhormonu līmeņa dabiskās svārstības sieviešu reproduktīvajos gados (t.i., pubertāte, menstruālais cikls, grūtniecība un pēcdzemdību periods, menopauze) ietekmē emociju uztveri un regulēšanu. Paralēli dabiskajām hormonālajām izmaiņām miljoniem sieviešu visā pasaulē lieto hormonālos kontracepcijas līdzekļus. Domājams, ka sintētisko hormonu uzņemšana ietekmē kognitīvās un emocionālās funkcijas līdzīgi, kā to dara dabiskās hormonu svārstības, tomēr šī ietekme joprojām ir maz izpētīta.

Projekta mērķis ir dalīties ar zināšanām un stiprināt sadarbību starp projekta partneriem jomā, kas nodarbojas ar dzimumu atšķirību un dzimumhormonu ietekmes uz emociju uztveri un regulēšanu izpēti. Šai nolūkā Viļņā tiks kopīgi īstenots emociju uztverei un regulēšanai veltīts pētījums.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. 2020. gada 22. – 23. jūnijs. Projekta atklāšanas sanāksme Viļņas universitātē, Dzīvības zinātņu centrā un tiešsaistē.
  2. 2020. gada jūlijs. Gatavošanās pētījumam “Emociju uztvere un regulēšana”, iesaistot visus projekta partnerus.
  3. 2020. gada augusts – novembris. Pētījuma īstenošana Viļņas Universitātē.
  4. 2020. gada 5. novembris. Pirmskonferences seminārs „Emociju uztvere un regulēšana”, Viļņas Universitāte vai tiešsaistē (atkarībā no situācijas).
  5. 2020. gada 6. novembris. Emocijām, dzimumam un dzimumhormoniem veltīta sesija Lietuvas Neirozinātņu asociācijas 12. ikgadējās konferences ietvaros. Mutiskas prezentācijas: Prof. Birgita Derntla (Birgit Derntl, Tībingenes Universitāte), Andero Usbergs (Andero Uusberg, Tartu Universitāte). Plakātu prezentācijas: Anna-Kristīne Kimmiga (Ann-Christin Kimmig), Ingrīda Zelionkaite (Ingrida Zelionkaite), Elīza Rēbeina (Elisa Rehbein). Koronavīrusa dēļ konferenci var pārvietot uz tiešsaistes formātu.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

2020. gada 5. novembris. Pirmskonferences seminārs „Emociju uztvere un regulēšana”, Viļņas Universitāte vai tiešsaistē. Semināra pēcpusdienas daļa būs atvērta publikai. Plānotas atvērtās lekcijas (lektori, doktoranti, projekta komandas dalībnieki – Anna-Kristīne Kimmiga, Ingrīda Zelionkaite, Elīza Rēbeina) un diskusijas.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Dr. Ramunes Griksienes pētnieku grupas dalībnieki (līdz 5 personām), prof. Birgitas Derntlas pētnieku grupas (līdz 4 personām) un Tartu Universitātes Psiholoģijas institūta projekta dalībnieki (līdz 3 pētniekiem).

Netiešā mērķa grupa:

  • Semināra dalībnieki – Viļņas Universitātes, Tartu Universitātes un Tībingenes Universitātes studenti (līdz 30 dalībniekiem).
  • Lietuvas Neirozinātņu asociācijas 12. konferences dalībnieki, 2020. gada 6. novembrī, Viļņā, Lietuvā (līdz 150 dalībniekiem).
  • Zinātniskā kopiena, kas saistīta ar emociju, dzimumu atšķirību un dzimumhormonu ietekmes izpēti.