Loģistikas RFID tehnoloģiju apmācības un pētījumu laboratorijas izveidošana

Projekta norises laiks

01.01.2011. - 15.12.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Magdeburgas Universitāte

Projekta apraksts

Laika posmā no 2011. gada marta līdz decembrim Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūta Modelēšanas un imitācijas katedrā sadarbībā ar Otto-von-Guericke Magdeburgas universitātes (Vācija) Loģistikas sistēmu katedru ir īstenots projekts „Loģistikas RFID tehnoloģiju apmācības un pētījumu laboratorijas izveidošana”, kuru atbalsta Baltijas-Vācijas augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem. Projekta vadītājs ir Modelēšanas un imitācijas katedras docents Arnis Lektauers.

Projekta mērķis ir izstrādāt loģistikas radiofrekvenču identifikācijas (RFID) tehnoloģiju apmācības un pētījumu laboratoriju starpdisciplināriem lietišķajiem RFID pētījumiem un apmācībai loģistikas, informācijas tehnoloģijas, ekonomikas un uzņēmējdarbības nozaru studentiem, akadēmiskajam personālam un profesionāļiem.

Radiofrekvenču identifikācija (RFID) ir tehnoloģija, kas objektu (produktu, kastu, palešu, atrašanās vietu u.c.) identifikācijai izmanto radioviļņus. RFID priekšrocība ir saistīta ar to, ka tā neprasa tiešu kontaktu starp objektu un nolasītāju.

Projekta gaitā ir izstrādāta, notestēta un ieviesta radiofrekvenču identifikācijas apmācības laboratorija starpdisciplināriem loģistikas nozares profesionāļu un akadēmiskā personāla pētījumiem, kā arī studentu apmācībai virzienā „Loģistikas informācijas tehnoloģijas”.

Laboratorijā veiktie pētījumi tiks izmantoti studentu profesionālo iemaņu un kompetenču attīstībai un pilnveidošanai, kā arī loģistikas uzņēmumu ražošanas un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Paredzēts, ka laboratorijā tiks veikti eksperimenti, kas būs vērsti uz loģistikas informācijas sistēmu pilnveidošanu, uzlabojot esošās objektu identifikācijas metodes, kas, izmantojot radioviļņus, bez cilvēka starpniecības var nolasīt informāciju no pietiekami liela attāluma.

Projekta galvenais praktiskais ieguvums ir par projekta līdzfinansējumu iegādātais loģistikas konveijera stenda modelis. Konveijera stenda modeļa vadībai ir izstrādāts simulācijā bāzēts programmatūras prototips, nodrošinot komponentorientētu, modulāru un interaktīvu vadības un eksperimentēšanas platformu. Izstrādātā programmatūra ir balstīta uz DEVS (Discrete Event System Specification) formālismu.