„Latviešu pasakas un teikas” — trīs teiku sējumu latviešu un vācu tekstu publicējums internetā

Projekta norises laiks

03.01.2012. - 20.12.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Getingenes Zinātņu akadēmija

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija 2012. gada beigās publicēt internetā lielākā latviešu pasaku un teiku izdevuma (1925-1937) trīs pēdējos sējumus (13. – 15.), kuros ir ap 3650 latviešu teiku, paralēlā tekstu korpusā vācu un latviešu valodā ar īpaši izstrādātiem meklēšanas un tekstu atlases rīkiem, kā arī izveidot tehnoloģisko bāzi pārējo sējumu vācu tulkojumu digitalizēšanai un publicēšanai divās valodās.

Šis mērķis tika veiksmīgi sasniegts, sadarbojoties trijām zinātniskajām institūcijām: Latvijas Universitātes aģentūrai „Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, Latvijas Universitātes aģentūras „Matemātikas un informātikas institūts” Mākslīgā intelekta laboratorijai un Getingenes Zinātņu akadēmijas darba grupai „Pasaku enciklopēdija”. Projektā tika iesaistīti vācu tekstu redaktori ar īpašām latviešu un vācu kultūrvēsturiskajām zināšanām. Baltijas-Vācijas augstskolu biroja finansējums ļāva pabeigt jau 2003. gadā iesākto un līdz šim galvenokārt Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fona atbalstīto darbu.

Latviešu teikās atspoguļojas bagātīgs un sistemātiski sakārtots Eiropas 19. gs. kultūrai raksturīgo tradicionālo stāstījumu un tautas reliģisko ticējumu materiāls, kāds tas fiksēts Latvijā, galvenokārt 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Šo materiālu būs iespējams lasīt (divās valodās), pētīt, salīdzināt ar citu tautu līdzīgiem tekstiem, izmantot valodu apmācībā, atrast ar konkrētām vietām un personām saistītu informāciju utt.

Projekta tālākais mērķis ir atlikušo 12 sējumu, kuros ir daudzi starptautiskajai pētniecībai interesanti pasaku varianti, publicēšana divvalodu korpusā. Projekta dalībnieki cer atrast finansiālu atbalstu darba turpināšanai.

Projekta galvenās aktivitātes

Lielākā latviešu pasaku un teiku izdevuma (1925-1937) trīs pēdējos sējumus (13. – 15.) publicēšana internetā, kuros ir ap 3650 latviešu teiku, paralēlā tekstu korpusā vācu un latviešu valodā ar īpaši izstrādātiem meklēšanas un tekstu atlases rīkiem, kā arī izveidot tehnoloģisko bāzi pārējo sējumu vācu tulkojumu digitalizēšanai un publicēšanai divās valodās.

Projekta pērķa grupa

Kā galvenās lietotāju grupas paredzētas: 1) vācu valodā lasošie pasaku, teiku, mītu un reliģijas vēstures pētnieki; 2) Vācijas–Latvijas kultūras kontaktos ieinteresēti cilvēki. Projekta rezultāti ir brīvi pieejami internetā jebkuram interesantam.