Latviešu rakstnieki trimdā: arhīva materiālu atlase un digitalizācija Latviešu Centrā Minsterē

Projekta norises laiks

20.05.2020. - 30.09.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
flag-DE
Vestfāles Minsteres Vilhelma Universitātes Slavistikas institūts
flag-DE
Latviešu Centrs Minsterē
flag-EE
Igaunijas Literatūras muzejs

Projekta vadītāja

Prof. Dr. Mara Grudule

Projekta mērķis(i)

pirmkārt, novērtēt un atlasīt materiālus digitalizācijai;

otrkārt, sagatavot un izveidot latviešu rakstnieku Vācijā krājuma digitālo kolekciju portālā www.literatura.lv;

treškārt, ar noslēguma semināra starpniecību un informāciju portālā www.literatura.lv iepazīstināt Latvijas sabiedrību un humanitāro zinātņu pētniekus ar digitālās kolekcijas saturu.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. papildināt zināšanas digitālajās humanitārajās zinātnēs (ievadseminārs);
  2. pārskatīt, novērtēt, atlasīt un izvēlēties materiālus digitalizācijai;
  3. kvalitatīvi digitalizēt dokumentus, manuskriptus, vēstules un fotogrāfijas;
  4. zinātniski apstrādāt iegūto kolekciju – pievienot aprakstu un precīzas atsauces digitalizētajiem materiāliem;
  5. noformēt kolekciju portāla literatura.lv ietvaros kā vienotu krājumu, kas pieejams pētniekiem zinātniskam darbam.
  6. Informēt pētniekus un plašu sabiedrību par jauno kolekciju vietnē un tās izmantošanas iespējām (noslēguma semināri LCM un Rīgā, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, ziņas sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos)
  7. Ievadseminārs 10.08.2020. Latvijas Nacionālā bibliotēka, Dr. Marin Laak (attālināti, Skype), Dr. Eva Eglāja-Kristsone, Mg. Signe Raudive, Mg. Ivars Šteinbergs.
  8. Noslēguma seminārs LCM 22.08.2020. Dr.Māra Grudule.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

Noslēguma seminārs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 15. 09. 2020 (datums var tikt precizēts). Dr.Māra Grudule un Dr. Eva Eglāja-Kristsone

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: humanitāro zinātņu pētnieki, arhīvu, muzeju, bibliotēku darbinieki, skolotāji, studenti, vidusskolu audzēkņi  (ap 300)

Netiešā mērķa grupa: Latvijas sabiedrība; portāla literatura.lv lietotāji – vidējā statistika 24.000 individuālo apmeklējumu mēnesī