Latviešu rakstnieki trimdā: arhīva materiālu atlase un digitalizācija Latviešu Centrā Minsterē

Projekta norises laiks

20.05.2020. - 30.09.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
flag-DE
Vestfāles Minsteres Vilhelma Universitātes Slavistikas institūts
flag-DE
Latviešu Centrs Minsterē
flag-EE
Igaunijas Literatūras muzejs

Projekta vadītāja

Prof. Dr. Mara Grudule

Projekta mērķis(i)

Pirmkārt, novērtēti un atlasīti materiāli digitalizācijai;

otrkārt, sagatavoti un izveidoti latviešu rakstnieku Vācijā krājumu digitālā kolekcija portālā www.literatura.lv;

treškārt, ar noslēguma semināra starpniecību un informāciju portālā www.literatura.lv iepazīstināta Latvijas sabiedrība un humanitāro zinātņu pētnieki ar digitālās kolekcijas saturu.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. Zināšanu papildināšana digitālajās humanitārajās zinātnēs (ievadseminārs Rīgā LU LFMI 10.08.2020).
  2. .Darbs ar arhīvu LCM : materiāla pārskatīšana, novērtēšana, atlasīšana un digitalizācija (LCM);
  3.  

    Digitalizēto materiālu zinātniskā apstrāde  – aprakstu, atsauču pievienošana (daļēji LMC, daļēji LU LFMI)

  4. Kolekcijas noformēšana izvietošanai portālā literatura.lv (darbs turpinās LU LFMI; nepieciešama Latviešu kopības Vācijā valdes atļauja).
  5.  LCM darbinieku informēšana par veikto digitalizāciju (LCM);
  6.  

    Latvijas sabiedrības informēšana par jaunieguvumiem Minsterē (LNB, sociālie tīkli)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: humanitāro zinātņu pētnieki, arhīvu, muzeju, bibliotēku darbinieki, skolotāji, studenti, vidusskolu audzēkņi  (ap 300)

Netiešā mērķa grupa: Latvijas sabiedrība; portāla literatura.lv lietotāji – vidējā statistika 24.000 individuālo apmeklējumu mēnesī