Latviešu arhīvi trimdā: arhīvu materiāla atlase un digitalizācija, intervijas Latviešu Centrā Minsterē un Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā

Projekta norises laiks

01.06.2021. - 30.09.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Minsteres Universitāte
flag-DE
Latviešu Centrs Minsterē
flag-DE
Baltiešu kristīgās apvienības mītne Annabergā
flag-LT
Lietuviešu Literatūras un folkloras institūts

Projekta vadītāja

Dr. Eva Eglāja-Kristsone

Projekta mērķis

1) Sagatavota un izveidota latviešu arhīvu trimdā materiālu digitālā kolekcija vortālos www.literatura.lv un www.garamantas.lv.

2) Veiktas intervijas ar pašreizējiem un bijušajiem Baltiešu kristīgās apvienības mītnes Annabergā darbiniekiem un citām personām Annabergā, Bonnā, Vesthofenā un Ķelnē.

3) Pētīts un popularizēts Austras Rudzītes un citu personību ieguldījums arhīvu veidošanā.

4) Iepazīstināta sabiedrība un humanitāro zinātņu pētnieki ar digitālās kolekcijas saturu, papildinot sabiedrības zināšanas par Latvijas kultūras vēsturi, trimdas sabiedrisko dzīvi Rietumeiropā, īpaši Vācijā, kā arī citur Eiropā pēc Otrā pasaules kara, un veicinot jaunus pētījumus par latviešu diasporas un Vācijas savstarpējām attiecībām, kā arī kultūras kontaktiem starp baltiešiem (latviešiem, lietuviešiem, igauņiem, baltvāciešiem).

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

1) Arhīva materiālu novērtēšana un atlase digitalizācijai (Latviešu Centrs Minsterē (LCM), Baltiešu kristīgās apvienības mītne Annabergā (BKA)).

2) Dokumentu, rokrakstu, vēstuļu un fotogrāfiju digitalizācija (LCM, BKA).

3) Digitalizēto materiālu zinātniskā apstrāde, aprakstu, atsauču un metadatu pievienošana (LCM, BKA, daļēji LFMI)).

4) Intervijas ar pašreizējiem un bijušajiem arhīva darbiniekiem Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā, Bonnā, Vetshofenā, Ķelnē.

5) Digitalizēto materiālu kolekcijas izveide datu bāzē literatura.lv, darot to publiski pieejamu pētniekiem turpmākajam zinātniskajam darbam (LFMI).

6) Informācija LU LFMI mājas lapā Baltijas valstu pētniekiem un sabiedrībai par digitalizētajiem materiāliem; pētījumi par Austras Rudzītes un citu personību ieguldījumu arhīvu apkopošanā: semināri LCM un BKA, ievada un noslēguma semināri LFMI / Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vai attālinātā vidē.

7) Informācija par aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem sociālajos tīklos un medijos.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: humanitāro zinātņu pētnieki, arhīvu, muzeju, bibliotēku darbinieki, skolotāji, studenti, vidusskolu audzēkņi  (ap 300)

Netiešā mērķa grupa: Latvijas sabiedrība; portāla literatura.lv lietotāji – vidējā statistika 24.000 individuālo apmeklējumu mēnesī