Kustību tveršanas tehnoloģiju izmantošana nereālistiskas animācijas kvalitātes uzlabošanā

Projekta norises laiks

01.03.2018. - 01.09.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte
flag-DE
Ķelnes Mediju mākslas augstskola
Lisabonas Universitātes Mākslas fakultāte

Projekta mērķi

Projekta galvenais uzdevums bija īstenot vairākus pētnieciskus seminārus. Tika pētīts, kādas ir iespējas jaunradīgā veidā izmantot tādus animācijas un virtuālās realitātes jomā jau pazīstamus filmu radīšanas paņēmienus kā kustību tveršana un trīsdimensiju skenēšana. Dalībnieki centās izzināt, vai šādā ceļā ir iespējams pārvarēt elektroniskās aparatūras tipisko attēlveides raksturu, lai iegūtu jaunus estētiskās izteiksmes līdzekļus un jaunu vizuālu semantiku.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. 2018. gada aprīlī Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē.

Kustību tveršanas magnētisko paņēmienu un trīsdimensiju lāzerskenēšanas izpēte. Šajā aktivitātē dalībnieki galvenokārt pievērsās dzīvajai filmēšanai un iegūto datu attīrīšanai. Projektā iesaistītie mācībspēki stāstīja par saistītām tēmām.

 

  1. 2018. gada jūnijā Ķelnes Mediju mākslas augstskolā.

Otrajā projekta daļā projekta dalībnieki vairāk pievērsās uzņemtā materiāla mākslinieciskajam pielietojumam. Dalībnieki pētīja jaunus veidus, kā varētu izmantot šādus tehniskos datus.

Projektā sasniegtās mērķgrupas

Tiešā mērķgrupa:  animācijas profesionāļi un animācijas mākslas studenti (43).

Netiešā mērķgrupa: profesionāļi un studenti, kas darbojas tādās jomās kā vizuālie efekti, saziņas līdzekļu satura gatavošana, multivides tehnoloģijas un radošās industrijas (400).