Kūrortu integrētas izpētes metodika un tūristu uztveres modeļa adaptēšana Baltijas valstu kūrortos

Projekta norises laiks

11.01.2013. - 30.11.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
SIA "Biznesa augstskola Turība"
flag-DE
Greifsvaldes universitāte
flag-LT
Klaipēdas universitāte
flag-EE
Igaunijas Viesnīcu un Tūrisma vadības augstskola

Projekta mērķis

VIPER modeļa (Greifsvalde) adaptēšana Baltijas (Jūrmalas, Klaipēdas, Pērnavas) kūrortos un jaunas integrētas pētījuma metodoloģijas izveide.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. 3 darba semināri – Greifsvaldē, Klaipēdā (ar izbraukumu uz Palangas kūrortu situācijas izpētei) un Rīgā;
  2. VIPER modeļa demonstrēšana un novērtēšana; moduļa testēšana iesaistot studentus Baltijas valstu kūrortos;
  3. Pieejamo datu par Baltijas valstu kūrortiem un veikto pētījumu izvērtējums;
  4. Galvenā kopīgā pētījumu moduļa (core module) un apakšmoduļu izstrāde atbilstoši partneru vajadzībām;
  5. Starptautisks seminārs ar tūrisma ar pētnieku un tūrisma galamērķu pārstāvju dalību;
  6. W.Steingrubes  publiskā lekcija Rīgā.

Projekta mērķa grupa

Projektā tika iesaistīti 11 Baltijas valstu zinātnieki, Baltijas valstu augstskolu studenti ( tiešā anketu testēšanā 18) , kā arī Baltijas kūrortu tūrisma attīstības plānotāji un vadītāji 6.