„KulTourCaching“

Projekta norises laiks

01.06.2019. - 15.11.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Liepājas Universitāte
flag-DE
Rostokas Universitāte
flag-LT
Vītauta Dižā Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
DEJ Technology GmbH

Projekta mērķis

Ar plānoto projektu “KulTourCaching” ir vēlme  veicināt Baltijas valstu un Meklenburgas – Priekšpomerānijas nemateriālā kultūras mantojuma plašāku pieejamību. Šī kopīgā pārrobežu projekta mērķis ir ne tikai padarīt pieejamu  minēto nemateriālo kultūras mantojumu laikmetīgā, paaudzēm un interesēm piemērotā formātā, bet arī ļaut to piedzīvot  kā atraktīvu izglītojošu un informatīvu slēpņošanas spēli.

Vienlaicīgi tiks piedāvāta inovatīva mācību pieeja novada kultūras izzināšanai neierastā veidā pirmskolas/skolas vecuma bērniem.

Mūsdienu industrializētais laikmets nav iedomājams bez ambicioziem izglītības projektiem.

Pieeja ar devīzi: „nevis pamācīt, bet iedvesmot”, kas balstīta piedzīvotajās un uz darbību vērstajās aktivitātēs, veicina ilgtspējīgi augstu izglītības līmeni universitātēs un skolās.

Projekta galvenās aktivitātes

Tikšanās Liepājā

  • Projekta koncepcijas prezentācija

“KulTourCaching”

  • iepazīt iespējamo sadarbību

partneri

  • kvalitātes standartu noteikšana

iespējamo sadarbību

  • vienotas iekšējās un

ārējiem pamatnosacījumiem

projekta koncepcijas īstenošana

Projekta mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Universitātes pasniedzēji, skolotāji, pedagogi un kultūras zinātnieki.

Netiešā mērķa grupa:

Visu vecumu studenti, vietējie iedzīvotāji un tūristi

Publiskie pasākumi

Konference un noslēguma seminārs