„KulTourCaching“

Projekta norises laiks

01.06.2019. - 15.11.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Liepājas Universitāte
flag-DE
Rostokas Universitāte
flag-LT
Vītauta Dižā Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
DEJ Technology GmbH

Projekta mērķis

Ar projektu “KulTourCaching” nolūks bija  veicināt Baltijas valstu un Meklenburgas – Priekšpomerānijas nemateriālā kultūras mantojuma plašāku pieejamību. Šī kopīgā pārrobežu projekta mērķis bija ne tikai padarīt pieejamu  minēto nemateriālo kultūras mantojumu laikmetīgā, paaudzēm un interesēm piemērotā formātā, bet arī ļaut to piedzīvot  kā atraktīvu izglītojošu un informatīvu slēpņošanas spēli.

Vienlaicīgi tika piedāvāta inovatīva mācību pieeja novada kultūras izzināšanai neierastā veidā pirmskolas/skolas vecuma bērniem.

Mūsdienu industrializētais laikmets nav iedomājams bez ambicioziem izglītības projektiem.

Pieeja ar devīzi: „nevis pamācīt, bet iedvesmot”, kas balstīta piedzīvotajās un uz darbību vērstajās aktivitātēs, veicina ilgtspējīgi augstu izglītības līmeni universitātēs un skolās.

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta sagatavošanas fāze – saziņa ar projekta dalībniekiem elektroniskajā vidē, darbs attālinātā režīmā dalībnieku dzīves un darba vietās (01.06.2019. – 14.10.2019.)

Tagung –  atbilstoši projektā definētajiem uzdevumiem Liepājas Universitātē, Liepāja, Lielā ielā 14, 229. telpā. (14.10.2019.)

Konferenz in Liepaja –  Liepājas Universitātē atbilstoši projektā definētajiem  uzdevumiem saskaņā ar konferences programmu (https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/konferences/Programma%20ang%C4%BCu%20%20val..docx ) Liepājā, Lielā ielā 14. 227. telpā un Liepājas Muzejā Kūrmājas prospektā 16. (15.10.2019.)

Projekta izvērtējuma un tālākās attīstības modelēšanas noslēguma seminārs – atbilstoši projektā definētajiem uzdevumiem Liepājas Universitātē Lielā ielā 14. 229. telpā. (16.10.2019.)

Projekta dokumentācijas apkopošana, publicitātes un efektivitātes izvērtējums – Liepājas Universitāte, Lielā ielā -14. 135., 130. telpa, saziņa ar projekta dalībniekiem elektroniskajā vidē. (17.10.2019. – 15.11.2019)

Projekta mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Universitātes pasniedzēji, skolotāji, pedagogi un kultūras zinātnieki.

14.10.2019. Plānotais skaits 20 personas atbilstoši definētajam dalībnieku profilam un faktiskais 20 dalībnieki.

15.10.2019. Plānotais skaits 40 personas atbilstoši definētajam dalībnieku profilam, bet skaits līdz reģistrācijas beigām pirms konferences pārsniedza 50 dalībniekus, kā arī vēl papildus 20 nereģistrēti klausītāji pievienojās, lai noklausītos interesējošos referātus un apmeklētu Liepājas muzejā tematisko lekciju.

16.10.2019 Plānotais skaits 20 personas atbilstoši definētajam dalībnieku profilam un faktiskais 20 dalībnieki.

Netiešā mērķa grupa:

Visu vecumu studenti, vietējie iedzīvotāji un tūristi.

Projekta netiešā ietekme nodrošināta ar dažādu informācijas avotu palīdzību: mērķa auditorijai skolās, Nevalstiskajās organizācijās, dalībvalstu pētniecības institūcijās, muzejos un tūrisma aģentūrās, kas pieejama, izmantojot informāciju Liepājas Universitātes mājas lapā izveidotajā digitālajā platformā, kā arī ar izplatīto izdales materiālu – prezentāciju izdrukām (100 eksemplāri), informatīvajiem bukletiem, kurus piedāvāja projekta sadarbības partneri un Baltijas – Vācijas informatīvajiem izdales materiāliem.

Liepājas Universitātē pastāvīgi izvietots informatīvais baners par projekta galvenajām aktivitātēm un ekspozīcija par projekta norisi un sasniegtajiem rezultātiem, kas aptver plašu apmeklētāju loku: ikdienā LiepU studenti, un akadēmiskais personāls, skolēni, kuri piedalās skolēnu zinātniski pētnieciskā darba konferencēs, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, tūristi, koncertu apmeklētāji u.c. (Pēc socioloģisko pētījumu veiktā monitoringa 1000 personu 1 mēnesī).

Publiskie pasākumi

Konference un noslēguma seminārs

Preses relīze