Krūts vēža stimulētu Her-receptoru konformācijas izmaiņas un to ietekme uz hromatīna organizāciju

Projekta norises laiks

15.01.2015. - 15.12.2015.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
flag-DE
Heidelbergas Universitāte

Projekta mērķis

Pētīt:

  1. Heregulīna stimulācijas izraisītas konformacionālas Her2/Her3 receptoru izmaiņas krūts audzēja šūnās pētījumi ar lokalizācijas mikroskopiju
  2. DNS konformācijas izmaiņas, dubultspirāles pārrāvumus un stresa atbildes gēnus (c-myc) šajā modelī.

Projekta galvenās aktivitātes

Bioloģiskie un mikroskopiskie eksperimenti, semināri Heidelbergā un Rīgā, zināšanu apmaiņa, rezultātu prezentēšana konferencēs, zinātnisku rakstu sagatavošana.

Projekta mērķa grupa

Zinātnieki un studenti no Heidelbergas, Vācijā, Latvijas Universitātes Rīgā un citām Latvijas Universitātēm, no abiem institūtiem un prof. K. Yoshikawas laboratorijas, Radiācijas Bioloģijas kongresa Kyoto, Starptautiskas konferences Hromosoma 2015 Novosibirskā, kopumā ~2,250 personas.