Kooperācija luminiscējošu oksifluorīdu stikla keramiku attīstībai

Projekta norises laiks

01.07.2015. - 15.12.2015.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Dienvid-Vestfālenes lietišķo zinātņu augstskola

Projekta mērķis

Kooperācijas izveidošana luminiscējošu oksifluorīdu stikla keramiku attīstībai baltās gaismas diodēm.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Paraugu sagatavosana LU CFI, Rīgā
  2. Luminiscences kvantu efektivitātes mērījumi DV LZA, Soestā
  3. Rezultātu analīze un paraugu kompozīciju apspriešana un izvēle Soestā, Rīgā

Projekta mērķa grupa

LU CFI zinātniskie darbinieki un LU studenti – 33 klausītāji, DV LZA zinātniskie darbinieki un studenti – 15 klausītāji semināros/vieslekcijās.