Konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu identifikācijas metožu izstrāde

Projekta norises laiks

01.07.2012. - 15.12.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Drēzdenes Tehniskā universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija pilnveidot un attīstīt sadarbību starp RTU MKI un DTU ILK zinātniekiem konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu identifikācijas metožu izstrādē un pētniecībā, veicināt ilgtspējīgu studentu un jauno zinātnieku apmaiņu, informācijas izplatīšanu sabiedrībā, kā arī tehnoloģiju un zināšanu pārnesi starp projektā iesaistītajām valstīm. Projekta ietvaros Latvijas un Vācijas zinātnieki dalījās pieredzē un zināšanās par konstrukciju veselības monitoringa un bojājuma identifikācijas metožu izstrādi, pētniecību un pielietojumu dažādās inženierbūvēs.

Civilo, transporta un avio kosmisko konstrukciju veselības monitorings un bojājumu identifikācija ir kļuvuši par vieniem no svarīgākajiem aspektiem konstrukciju drošības un stiprības nodrošināšanai ekspluatācijas laikā. Tādejādi MKI un ILK zinātnieku izstrādātie risinājumi un zināšanas šajā jomā var būt noderīgas ne tikai projektā iesaistītajiem partneriem, bet arī dažādu nozaru speciālistiem un studentiem gan Latvijā, gan Vācijā.

Projekta galvenās aktivitātes

Viena no projekta aktivitātēm bija Latvijas zinātnieka vieslekcija un seminārs Vācijā par MKI izstrādātajiem konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu identifikācijas risinājumiem un to pielietojuma jomām. Vieslekcija notika 2012. gada 21. augustā DTU ILK telpās. Tāpat projekta ietvaros 2012. gada 23. novembrī RTU Būvniecības fakultātes telpās notika arī Vācijas zinātnieku vieslekcija un seminārs Latvijā.

Projekta ietvaros gan Latvijā, gan Vācijā tika veikts abu projektā iesaistīto partneru kopīgs zinātniski pētnieciskais darbs. Latvijā darbs pie konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu noteikšanas metožu izstrādes tika veikts visa projekta realizēšanas laikā. Kā viena no aktivitātēm 2012. gada novembrī bija divu nedēļu gara Latvijas zinātnieka vizīte DTU, lai veiktu pētījumus, izmantojot ILK infrastruktūru un eksperimentālo iekārtu kompleksu. Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti tika prezentēti 2012. gada 10. decembrī DTU. Izmantojot iegūtos rezultātus, ir sagatavotas tēzes kopīgam zinātniskam ziņojumam „Experimental and Numerical Investigation of the Damage-Dependent Vibration Behaviour of Textile Reinforced Composite Structures”, kas ir pieteikts un apstiprināts darba kārtībā starptautiskā konferencē International Conference on Structural Engineering Dynamics (ICEDyn 2013), kas notiks 2013. gada jūnijā Portugālē. Tiks sagatavoti materiāli kopīgai publikācijai konferences rakstu krājumā un starptautiskā zinātniskā izdevumā „Shock and Vibration Journal”. Projekta ietvaros pilnveidotā sadarbība starp MKI un ILK zinātniekiem sekmēs turpmāku kopīgu starptautisku projektu sagatavošanu un īstenošanu.

Projekta mērķa grupa

Studenti un jomas speciālisti.