Kolokvijs Tallinā „Uzņēmējdarbības attīstiba Centrāleiropā”

Projekta norises laiks

01.03.2012. - 30.09.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Tehniskā univeritāte
flag-DE
Hamburgas-Hāburgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Vismāras Augstskola

Projekta mērķis

No 2012. gada 17. līdz 19. jūnijam Tallinas Tehniskajā universitātē jau trešo reizi notiks starptautiskā konference „Economies of Central and Eastern Europe” . Līdz šim konferences tematikā dominēja tautsaimniecības un finanšu politikas jautājumi. Pēc Baltijas reģiona stratēģijas paziņošanas un rīcības plāna „Europe2020” pieņemšanas pirms Vācijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē termiņa beigām 2012. gada jūnijā, konferencē tiks iekļauts arī papildus kolokvijs „Baltic Business Development”. Kolokvija mērķis ir diskutēt par augstskolu un ekonomikas jeb saimniecības nozaru iespējamu sadarbību Baltijas reģiona stratēģijas un rīcības plāna „Europe2020” ietvaros. Kolokvija pamattēmu loks aptvers galvenokārt mazo un vidējo uzņēmēju, reģionālās attīstības un loģistikas jautājumus. No augstskolu puses kolokviju vadīs Prof. Venesaar, Prof. Prause un Prof. Kersten. Prof. Kersner ir speciālists loģistikas nozarē, ilgu laiku viņš bija Hamburgas loģistikas skolas (Hamburg School of Logistics) direktors un ir bijis iesaistīts vairākos Eiropas Savienības projektos, kas saistīti ar loģistikas nozari Baltijas jūras reģionā. Prof. Prause ir profesors Vismāras Augstskolā un Tallinas Tehniskajā Universitātē, līdz 2010. gada augustam viņš bija arī Vismāras Augstskolas pētniecības prorektors. Tā kā Vismāras Augstskola tiek reprezentēta kā jauna veida skola Vācijā, kuras uzdevumi un mērķi ir cieši saistīti ar reģionālās attīstības un tehnoloģiju transfertu, kolokvijā zinātniskā dialoga ietvaros tiks diskutēts par jauniem konceptiem un līdzšinējo pieredzi Vidus- un Austrumeiropā.

Projekta galvenās aktivitātes

18. un 19. jūnijā tika organizēti semināri, uz kuriem tika aicināti studenti, doktoranti, zinātnieki, uzņēmēji, politiķi un augstskolu administrāciju darbinieki. Konferences ietvaros nolasītie un iesniegtie referāti līdz gada beigām tika publicēti Berlīnes zinātniskajā izdevumā „Regional Business and Socio-Economic Development“.

Projekta mērķa grupa

Studenti, doktoranti, zinātnieki, uzņēmēji, politiķi un augstskolu administrāciju darbinieki.