Kodoltermiskās sintēzes iekārtu funkcionālo materiālu fizikāli-ķīmisko īpašību izmaiņu izpēte augstas enerģijas starojuma ietekmē

Projekta norises laiks

05.01.2015. - 30.11.2015.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Karlsrūes Tehnoloģiju institūts
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-LT
Kauņas Tehnoloģiju universitāte

Projekta mērķis

1) Izpētīt Li2TiO3 piedevu ietekmi uz modificēto Li4SiO4 minilodīšu radiācijas stabilitāti, analizējot radiācijas defektu un radiolīzes produktu veidošanos un uzkrāšanos.

2) Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izstrādāt rekomendācijas tritiju ģenerējošās keramikas īpašību uzlabošanai.

3) Nodrošināt Baltijas valstu ilglaicīgu sadarbību, zināšanu apmaiņu un kontaktu nostiprināšanos ar Karlsrūes Tehnoloģiju institūtu (Vācija).

4) Projektā iesaistīto studentu un doktorantu apmācības.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Eksperimentu plānošana;
2. Paraugu sagatavošana;
3. Paraugu apstarošana ar paātrinātajiem elektroniem;
4. Paraugu analīze un salīdzināšana ar literatūras datiem;
5. Rezultātu sagatavošana publicēšanai starptautiski citējamā žurnālā;
6. Studentu apmācība Vācijas vasaras skolās.

Projekta mērķa grupa

Projektā iegūtie rezultāti būs noderīgi visiem ITER partneriem (ES, Japānai, Ķīnai, Dienvidkorejai un Indijai), kas strādā, lai uzlabotu tritiju ģenerējošo keramiku.

Projekta partneri:

Latvija (6 cilvēki):
1. Dr. chem. Gunta Ķizāne
2. Dr. chem. Larisa Baumane
3. Doktorants Artūrs Zariņš
4. Doktorante Līga Avotiņa
5. Ķīmijas bakalaura studiju programmas students Oskars Valtenbergs
6. Valentīna Kinerte

Vācija (3 cilvēki):
1. Dr. rer. nat. Regina Knitter
2. Dipl.-Ing. Matthias Kolb
3. M. Eng. Oliver Leys

Igaunija (5 cilvēki):
1. Dr. phys. Madis Kiisk
2. Asoc. Prof. Matti Laan
3. Dr. phys. Indrek Jogi
4. Dr. Peeter Paris
5. Doktorants Rasmus Talviste
6. Doktorants Kaarel Piip

Lietuva (2 Persons):
1. Prof., Dr. habil. Sigitas Tamulevičius
2. Doktorante Jolita Sakaliuniene