Jaunie uz gāzi jutīgie špineļa oksīdi gāzes analīzes uzlabošanai ar termociklisku metāla oksīdu gāzes sensoru darbību

Projekta norises laiks

01.07.2016. - 15.12.2016.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Karlsrūes lietišķo zinātņu universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte

Projekta mērķis

Izstrādāt ķīmiski stabilus metāla oksīdu gāzes sensorus gaistošu organisko savienojumu kvantitatīvai un selektīvai detektēšanai izmantojot termo-cikloisko paņēmienu

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Špineļa ferītu gazes sensoru materiālu sintēze un raksturošana (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija)
  2. Uzsintizēto materiālu gāzu jutības pārbaude izotermiskos apstākļos (Tartu universitāte, Igaunija)
  3. Gāzes detektēšanas element izgatavošana termo-cikliskajiem gāzu dektektēšanas eksperimentiem (Karlsrūes lietišķo zinātņu universitāte, Vācija)
  4. Gāzes jutības mērījumi termo-cikliskā režīmā (Karlsrūes lietišķo zinātņu universitāte, Vācija)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Seminārs ar projektā iesaistīto pētnieku piedalīšanos. RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Mēŗķauditorijas lielums >20 dalībnieki.