Jaunais aktierspēles pasniedzējs

Projekta norises laiks

01.08.2021. - 10.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija
flag-DE
Pasaules Teātra mācību institūts AKT-ZENT

Projekta vadītāja

Vaiva Martišauskaitė

Projekta mērķis

Lietuvā profesionālā teātra apmācības tiek balstītas uz praktisku zināšanu un pieredzes apmaiņu, taču mācīšanas metodēm trūkst metodiski pareizas, uz pētījumiem balstīta pieejas.

Šobrīd, kad “metožu” dienas ir beigušās, pasniedzējiem ir jāmaina ierastais pasniegšanas veids, tādēļ ir nepieciešams apgūt metodoloģisko domāšanu, kas ļautu izveidot savu apmācību pieeju. Ir svarīgi būtiski izskatīt un pārveidot studentu zināšanu apguves procesu, lai tas tiktu izdarīts, pasniedzējiem ir jāseko līdzi un jāizprot jaunākās tendences.

Dr. Jurijs Alšics (Dr. Jurij Alschitz) ir izstrādājis novatoriskas koncepcijas zināšanu apguvei un radīšanai, mainot ierastās izglītības parametrus. Šī pedagoģiskā sistēma ir balstīta uz divām lietām: Kvantu pedagoģiju, kas balstīta uz viļņu un rezonanses teoriju, un uz Holistisko pedagoģiju, kas balstīta uz sfērisko skatījumu uz teātri.

Seminārā “Jauna pieeja aktiermeistarības pasniegšanā” tiks pastāstīts par jaunajām koncepcijām, kā arī parādīts, kā tās tiek integrētas ikdienas apmācībās. Teorētiski Dr. Jurijs Alšics sniegs plašu vingrinājumu un apmācības uzdevumu klāstu aktiermeistarības pasniedzējiem un praktiķiem, lai padarītu teoriju piemērojamu lietošanai ikdienā.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Seminārs “Jauna pieeja aktiermeistarības pasniegšanā” ir inovatīva apmācība teātra pasniedzējiem. Tā balstīta uz holistisko un kvantu pedagoģijas izpratni.
  2. Pēc kursa tiks rīkota diskusija ar kursa dalībniekiem, lai apspriestu tā praktisko lietderīgumu.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas pasniedzēji (Viļņas un Klaipēdas fakultātes), teātra pasniedzēji un praktiķi, kas dzīvo Viļņā, teātra aktiermākslas un režijas maģistrantūras un doktorantūras studenti, teātra pētnieki (aptuveni 40 personas).

 

Netiešā: Teātra aktiermākslas un režijas bakalaura studiju programmas studenti, vidusskolas teātra pasniedzēji, teātra kritiķi, kā arī citu mākslas disciplīnu praktiķi (kino, deja, mūzika, tēlotājmāksla, mākslas vēsture) (aptuveni 10 personas).