Izaicinājumi saistībā ar jaunu, ilgtspējīgu, ar augu valsts proteīniem bagātinātu pārtikas produktu paaudzi Baltijas valstu un Vācijas iedzīvotājiem

Projekta norises laiks

01.04.2017. - 15.11.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-DE
Leipcigas Universitātes Pārtikas produktu higiēnas institūts
flag-LV
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR

Projekta mērķis

Lupīnu saturošo pārtikas produktu bioloģiskās vertības, drošības un ilgtspējības uzlabošana, pieredzes apmaiņa un diskusijas pārtikas produktu pētnieku vidū, jaunu ideju par augstvērtīgu pārtikas produktu izstrādi radīšana un nākotnes projektu planošana.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Četru dienu ilgs pieredzes apmaiņas brauciens uz Leipcigas Universitātes Pārtikas produktu higiēnas institūtu (12.-16.06.2017.). Šī brauciena ietvaros bija paradzēta gan zinātniska prakse, gan seminārs, kas veicināja pieredzes apmaiņu starp Lietuvas un Vācijas pētniekiem.

2. Četru dienu ilgs pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas Veselības zinātņu universitāti Kauņā (18.-22.09.2017.). Brauciena ietvaros bija paradzēta zinātniskā prakse un seminārs, kas veicināja pieredzes apmaiņu starp Lietuvas, Latvijas un Vācijas pētniekiem.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Lietuvā – Pārtikas produktu drošības un kvalitātes institūta darbinieki (4 cilv.).

Vācijā – Pārtikas produktu higiēnas institūta darbinieki (12 cilv.).

Latvijā – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR darbinieki (5 cilv.)

Netiešā mērķa grupa:

Lietuvā – pārtikas zinātņu, dzīvnieku barības drošības, cilvēku uztura pētnieki un šo jomu studenti (150 cilv.).

Vācijā – pārtikas drošības, pārtikas tehnoloģijas, uztura zinātņu, lauksaimniecības un pārtikas produktu ķīmijas pētnieki, studenti un kompetenču kopas “nutriCARD” darbinieki (10 cilv.).