IX Tiesību vēsturnieku diena Baltijas jūras reģionā “Tiesības un ekonomika pilsētā un laukos”

Projekta norises laiks

16.05.2018. - 30.09.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tartu Universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-LT
Vītauta Dižā Universitāte
flag-DE
Maksa Planka Eiropas tiesību vēstures institūts
flag-DE
Gētes Universitāte Frankfurtē
flag-DE
Jūliusa Maksimiliāna Vircburgas universitāte
flag-DE
Ernsta Morica Arnta Greifsvaldes Universitāte
flag-DE
Kristiāna Albrehta Ķīles Universitāte
flag-DE
Hamburgas Universitāte
flag-DE
Bonnas Universitāte
flag-DE
Freiburgas Universitāte
flag-DE
Ķelnes Universitāte

Projekta mērķis

Jurisprudence un saimnieciskā darbība spēcīgi ietekmē visu sabiedrības dzīvi. To abu savstarpējās attiecības izpelnās sevišķu interesi vēsturiskā skatījumā ne mazāk kā mūsdienu kontekstā. Šīs mijiedarbības izzināšanai īpaši labi piemērota ir tiesību vēstures nozare, jo tai ir izkoptas savas metodes, ar kurām var vēsturiski pētīt juridiskās norises attiecīgā laika saimnieciskajā vidē, kā arī pretēji. Tāpēc vēlamies jautājumus, kas skar tiesību un ekonomikas jomu vēsturi šajā reģionā, aplūkot Baltijas jūras reģiona tiesību vēsturnieku saietā, kura rīkošana aizsākta 2000. gadā. Šīs reizes tēmu izvēli sevišķi noteiks Lībekas tiesību piešķiršana Rēveles pilsētai pirms 700 gadiem.

Baltijas jūras reģiona tiesību vēsturnieku saiets akcentēs šā reģiona pieredzējušāko diplomēto tiesību vēsturnieku un citu šai jomā ieinteresētu vēsturnieku kopīgu saskarsmi, kā arī sniegs iespēju studijas nesen pabeigušiem jaunajiem zinātniekiem vienā konferencē iepazīt lielāko daļu visa Baltijas jūras reģiona šajā jomā specializējušos kolēģu un tādējādi ielikt labu pamatu kopīgam sadarbības tīklam. Ceram, ka izdosies sasniegt jaunu, augstāku kvalitāti tieši tāpēc, ka ir ielūgti īpaši izvēlēti referenti arī no vietām ārpus tuvākā Baltijas reģiona, kuri jau ir pievērsušies šajā konferencē ietvertajai tematikai. Referātus jau ir pieteikuši T. Dūve, A. Kordess, J. Rikerts, D. Janika, M. Lutsa-Sotaka, J. Lazdiņš, S. Osipova, M. Laurs, T. Zimons, M. Šmekels, F. L. Šēfers un citi.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Referātu gatavošana – Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Somija, Dānija, Norvēģija, Austrija, Čehija, Krievija

2. Starptautiska konference 2018. gada 16. – 20. maijā Tallinā, Sagadi un Tartu (Igaunijā)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: Konferences tiešā mērķa grupa ir paši reģistrētie dalībnieki (līdz 12.10.17. ir reģistrējušās 64 personas, tai skaitā 26 dalībnieki no Vācijas un Baltijas valstīm); tiesību zinātņu, vēstures un, iespējams, arī citu nozaru doktoranti; kolēģi no rīkošanā iesaistītajām organizācijām un sabiedrības pārstāvji, kas piedalīsies kā klausītāji.

Netiešā: Netiešā mērķa grupa ir neierobežota. Ir sagaidāms, ka konferencē izskanējušo referātu krājuma publicēšana, ko veiks kāds starptautiski pazīstams apgāds, ļaus šīm vēstīm sasniegt krietni plašāku auditoriju un palikt pieejamām ilgāku, faktiski neierobežotu laiku.